Arabağlantı Ücretleri Düştü – Ama Niye?

Mobil şebeke işletmecilerinin, kendi abonelerinin rakip şebeke abonelerini araması durumunda rakip işletmeciye ödediği çağrı sonlandırma ücretini ifade eden ve miktarı BTK tarafından tayin edilen arabağlantı ücretlerinde BTK’nın aldığı karar ile önemli bir düşüş yaşandı. Karar ile Turkcell, Avea ve Vodafone’un arabağlantı ücretleri sırasıyla 2.50, 2.58 ve 2.96 kuruş/dakika olarak belirlendi. Bu ise önceki ücretlere göre yaklaşık %20’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Arabağlantı ücretlerinin düşmesi hem tüketiciler, hem de piyasanın rekabetçi yapısı bakımından son derece olumlu bir gelişme.

BU001212Arabağlantı ücretlerinin düşmesi farklı şebeke abonelerinin birbiriyle konuşma maliyetinin düşmesi anlamına geliyor ve maliyetlerdeki bu düşüşün yakın zamanda her yöne tarifelerinin fiyatlarına da yansıması olası. Bir örnek vermek gerekirse, her yöne 500 dakikalık bir paket oluşturmak isteyen işletmeci, özellikle de pazar payı rakiplerine göre daha düşük ise, bu 500 dakikanın önemli bir bölümünün rakip işletmeci abonelerine yöneleceğini düşünerek, paket fiyatını belirlerken rakiplere ödeyeceği arabağlantı ücretlerini de dikkate almak zorunda kalıyor. Bir diğer deyişle arabağlantı ücretleri her yöne paketlerinin en önemli maliyet kalemlerinden bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla bu ücretlerin düşmesi her yöne paketleri de daha ucuz hale getirmesi beklenebilir.

Ücretlerdeki düşüşün piyasa rekabetine etkisi ise, özellikle pazar gücüne sahip işletmecilerin kendi şebeke içi konuşma fiyatlarını düşük tutup, rakip abonelerin kendi abonelerini aramasının maliyetini yükseltmesini engellemesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bu sayede daha fazla aboneye sahip olmanın verdiği avantaj kullanılarak, küçük işletmecilerin zor durumda bırakılması engellenebiliyor.

Bu kararın hem tüketiciler hem de piyasa rekabeti için son derece olumlu olduğu tartışmasız olmakla beraber, kararın zamanlaması biraz manidar. Nitekim BTK’nın birkaç ay önce aldığı 142 sayılı karar ile Turkcell’in şebeke içi çağrı tarifelerini, rakiplerinden aldığı çağrı sonlandırma ücretinin 1.71 katından daha düşük belirleyemeyeceğine hükmedilmişti. Bu kararın alınma sebebi Turkcell’in şebeke içi ücretlerini çok düşük belirleyerek rakiplerine zarar vermesini engellemekti. Kararın yarattığı sonuç ise yüksek arabağlantı ücretlerinin Turkcell’in şebeke içi tarifelerinde de artışa sebebiyet vermesi olmuştu. İşte bu kararın üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra arabağlantı ücretlerinde bu denli önemli bir düşüş yaşanması da akla iki karar arasında bir bağlantı olabileceğini getiriyor. Belki 142 sayılı Karar, yıllardır pazar gücünü kullanmasını zorlaştıracağı için arabağlantı ücretlerinin düşürülmesine mutlak suretle muhalefet eden Turkcell’in bu konudaki katı tavrını biraz olsun yumuşatmıştır ve arabağlantı ücretlerinin düşürülmesinde Turkcell’in bu “zoraki tutum değişikliğinin” de bir katkısı vardır.