Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kongresi

Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği, bir finans modeli olarak kamu özel ortaklığı (PPP – Public Private Partnership) projelerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla Ankara’da, “Kamu Özel Ortaklığı, Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı, Yeni Vizyon ve Şehir Hastaneleri Kongresi” adı altında bir kongre düzenledi. Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı kongrede kamu özel ortaklığı projeleri hukuk, finans, tasarım, uygulanan teknolojiler gibi farklı açılardan ele alındı. Türkiye’de sağlık sektöründe kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilen ilk projenin danışmanlarından olarak biz de izlenimlerimizi aktarmak istedik.

BOS001945

Kongrede ilk olarak, fiilen Haziran’da temel atmaya başlanacağını belirtildi ve şehir hastaneleri projelerinin önemini vurgulandı. Ayrıca şu an işletilen yedi kamu hastanesinin kapatılıp Etlik’e taşınmasıyla  devletin yılda yaklaşık 700.000.000 TL tasarruf yapmış olacağı, diğer hastanelerde olmayan cihazların kullanılacağı belirtildi.  Kamu özel ortaklığı projeleri ile özel hastane konforu ve devlet hastanesi tecrübesinin birleşmiş olacağı ifade edildi.

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 120.000 derslik ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın Bakanlığın bütçesiyle karşılanamayacağının açık olduğunu bu nedenle kamu özel ortaklığına başvurulduğu konuşuldu. Ayrıca tatil zamanlarında eğitim tesislerinin işletilebileceğini belirtti. İçinde otel olarak kullanılabilecek olan yurt, havuz, spor tesisleri ve kongre merkezlerinin olduğu eğitim tesislerinin tatil dönemlerinde de işletilebilecek olmasının yatırımcılara cazip gelmesi bekleniyor.

Kongreden çıkarılan sonuçlardan biri şu ki; finansörler 6428 sayılı Kanun’dan memnun. Yeni Kanun Hazine Müsteşarlığı’nın borç üstlenimi hükmü ile kreditörlere Hazine garantisi sağlıyor. Ancak kreditörler yeni Kanundaki Hazine Müsteşarlığı’nın borç üstlenimi hükmünün ya bütün ihalelerde uygulanmasını ya da hiç uygulanmamasını talep ediyorlar.

Ayrıca Kongre’de sağlık alanındaki kamu özel ortaklığı projelerinde uygulanacak olan yeşil tasarımdan bahsedildi. Doğal aydınlatmanın ve enerji performansının artırılması, yalıtım yeşil tasarım çalışmalarının başında geliyor. Kulağa farklı gelen bir uygulama da hastanelerin üzerinin yeşil çatı olması. Ekolojik çatı olarak da bilinen yeşil çatıda yağmur suyu değerlendirilecek ve ekstra bir sulamaya ihtiyaç duymayan bitkiler kullanılacak. Bu şekilde bina yapılarak kaybedilen alanın geri kazanılması amaçlanıyor.

Bu kongre ile sağlıkta kamu özel ortaklığı projeleri hakkındaki belirsizlikler ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Orada bulunanların deyimiyle tarihi bir kongreye tanık olduk.