Güncel EPDK Cezaları

Mart’ın son günlerinde Resmi Gazete’de 15 adet EPDK Kararı birden yayınlanmıştı. Kurul yedi şirkete toplam 2,009,424 TL para cezası vermiş, beş şirketten yazılı savunma talebinde ve bir şirkete ihtarda bulunmuş ve son olarak diğer iki şirketin de gerekli belgeleri ibraz etmesi yönünde karar vermişti…

BOS001363Bir şirket, motorini tağşiş etme, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme ve tesisinde gizli tank ve gizli düzenek bulundurmak neticesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Geri kalan altı şirket ise daha önce kendilerinden talep edilen belli yıllara ait bildirimleri, yapılan tebliğe rağmen yerine getirmedikleri ve yazılı savunmalarını göndermedikleri için idari para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda, Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. maddesinden hareketle bu altı şirketin lisanslarının iptaline karar verildi.

EPDK’nın bu kararından, lisans sahibinin hak ve yükümlülükleri bağlamında bildirim yapması ve bilgi sistemine katılımı zorunlu şirketleri en ağır yaptırımlardan biri ile cezalandırmaktan çekinmeyeceği anlaşılıyor. Bunun Kurum’un güvenilirliği ve piyasalardaki etkinliği açısından önem arz ettiği aşikar, çünkü düzenleyici idari otoritenin etkin bir düzeyde çalışabilmesi, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bir otorite olarak tanımlanabilmesi için yaptırım ve caydırıcılık gibi güçleri elinde bulundurması şarttır. Bu anlamda bildirimlerini yapmamış ya da eksik yapmış bir şirketin, oyunun kurallarının dışına çıkmış olmasının EPDK tarafından hoş karşılanmayacağının anlaşılması zor değil.

Ancak lisansın iptali bilindiği üzere faaliyetlerin lisanslamaya tabi olduğu piyasalarda uygulanabilecek en ağır yaptırımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yatırımın yüksek olması ve batık maliyet içeren bir profilinin bulunması, lisans iptalinin ağırlığını daha da artmasına sebep olabiliyor. Bu anlamda lisans iptali yaptırımına başvurulması aslında her zaman için iktisadi olarak verimliliği temsil eder nitelikte olmayabilir. Ayrıca hakkında yazılı savunma istenen suçun, piyasanın verimli ve şeffaf bir şekilde işlemesi sağlanmak için oluşturulmuş, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği ile desteklenmekte olan sistemin çalışmasını aksatması ihtimalinin yanında, piyasada şirketlerden Kurum’a doğru bilgi akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve alışkanlık olarak piyasa aktörleri tarafından içselleştirilmesi karşısında engel teşkil ettiği için, Kurum tarafından ayrıca dikkate alındığı söylenebilir.