Birleşme eşiğinde yeni icat!

Rekabet Kurulu’nun 2010/4 sayılı birleşme devralma Tebliği, Kurum’un gereksiz işlemlerle uğraşmayı bırakıp, toplum refahına gerçekten zarar verecek şirket birleşmelerini izlemesi ve gerekirse koşul getirmesi, hatta yasaklaması amacıyla çıkarılmıştı.

Ancak bürokrasinin şanındandır, kendine iş yaratmak ve onun içinde boğmak ve boğulmak. Sonra daha iyisini yapmak adı altında daha da fazla iş çıkaran bir şeyle gelmek… Bu işte de tam olarak bu sarmalı gördük. Sıralayarak anlatayım:

  1. Önce ilgili pazar eşiği vardı… Birleşme sonucunda %25’in üzerinde pazar payı ya da eski parayla 25 trilyon TL ciro ortaya çıkıyorsa bildirim zorunluluğu getiriliyordu. Yürürlükte kaldığı 14 yıl boyunca, bu ciro toplam ciro mu yoksa sadece ilgili pazardaki ciro mu, tartışmasının önünü almak mümkün olmadı. Çünkü Kurul her iki yorumu da haklı çıkaracak kararlara imza attı.
  2. Sonra Ocak 2011 itibariyle hayatımıza etkilenen pazar girdi. Bir de Dünya eşiği… Devralma birbiriyle rakip ya da tedarik ilişkisi olan ya da olma potansiyeline sahip iki şirket arasında oluyorsa eşikler gündeme geliyordu. Böyle bir ilişki (yani etkilenen pazar) yoksa bildirime gerek yoktu. Varsa yerli şirketler için ayrı yurtdışında 500 milyonTL’nin üzerinde faaliyet gösteren şirketler için ayrı eşikler söz konusuydu. RK, ikinci tür şirketlerin faaliyetlerini takip etme misyonunu üzerine almış (ki bu kapsama Ülker, Efes, Turkcell, Koç Holding gibi büyük şirketler de giriyordu aslında) ve bunların aldığı şirketler için eşiği 5 milyon TL’ye kadar indirmişti. 5 milyon TL’ye bugün çekirdek (şirketi) bile alınmıyordu.
  3. Olmadı, RK bir tartışma metni yayımladı, Dünya eşiği yüzünden fazladan 160 birleşme başvurusu inceledik diye. Bu metne kamuoyundan görüş istendi. Biz, kendi görüşümüzde, yabancı işlemlerini özellikle takip etmenin vatana millete faydası nedir, diye sorduk. Kurum bu görüşleri ne kadar dikkate alıyor bilemediğimizden, kendi web sitemizde de paylaştık.
  4. Bugün (31 Aralık) son Tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişikliğe göre etkilenen pazar kavramı geldiği yere geri gönderildi. Artık etkilenen pazar ortaya çıksın ya da çıkmasın, her türlü işlem Kurul’a bildirilecek. Dünya eşiği 5 milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarıldı.

Peki icat bunun neresinde? İşte şurasında: Kurul devralınan “varlık ve faaliyetlerin” cirosu kavramını Dünya eşiği maddesine soktu. Teşebbüs kavramı yerine varlık ve faaliyet kavramının ne anlama geldiği, bunların bir cirosunun olup olmadığının nasıl hesaplanacağı vb. konular yeni yılın tartışma konuları arasında yer alacaktır.

Belirsizliği azaltmak adına yapılan her hamle biraz daha artırdı, düşmesi gereken bildirim sayısı sürekli arttı! Ve Josef K. Bilkent Plaza’nın dümdüz koridorlarında yolunu nasıl kaybedebildiğini anlamaya çalışıyordu…

Herkese iyi yıllar!