ACTECON Papers’ın 4. sayısı çıktı!

Regülasyon ve Hukuk alanında kaleme aldığımız spesifik konular özelindeki ilk üç sayının ardından, ACTECON Papers’ın dördüncü sayısı, en önemli uzmanlık alanı olan Rekabet Hukuku üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sayıda, son dönemdeki Rekabet Kurulu soruşturmaları ile yeniden güncellik kazanan ve ispat bakımından “anlaşma” ve “uyumlu eylem” ihlalleri arasındaki farkı ortadan kaldıran “devam eden uzlaşma” kavramını konu aldık.

Devam eden uzlaşma kavramı Rekabet Hukuku literatüründe rakipler arasında uzun bir zaman periyodu boyunca devam eden rekabete aykırı uzlaşmaların tespitinde kullanılan en önemli hukuki araçlardan biri niteliğinde. Fakat rekabet otoritelerinin de sıklıkla tartıştığı üzere; bu kavram hangi durumlarda uygulanabilir? “Devam Eden Uzlaşma” adlı bu çalışmada, devam eden uzlaşma kavramının oluşabilmesi için gereken yasal standartların neler olduğu üzerinde duruyoruz. Bu kapsamda bugüne kadarki en yüksek cezaya konu olan Otomotiv Soruşturması kararını eleştirel bir gözle değerlendirerek, Rekabet Kurulu’nun devam eden uzlaşma kavramını daha önceki kararları ve AB uygulamaları ile çelişerek uygulayıp uygulamadığına ilişkin düşüncelerimizi sunmaya çalışacağız.

ACTECON PAPERS serisinin “Single Continuing Agreement” başlıklı dördüncü sayısına resme tıklayarak ulaşabilirsiniz.