Yayın Dünyasında Varım Diyoruz: Actecon Papers

Hukuk ve ekonomi alanında dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri, tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi de içine katarak Pazarlardan Haberler’de yazmaya çalışıyoruz. Artık bunun bir adım daha ötesine geçelim dedik ve takipçilerimizin hukuk ve ekonomi alanında merak ettiklerini, akıllarına takılabilecek olan soruları masaya yatıralım istedik. Böylece Actecon Papers serisi ortaya çıktı. Hatta birinci ve ikinci sayını ardından üçüncü sayıyı geçen hafta yayınladık bile!

Actecon Papers serisinin ilk sayısı olan “First PPP Experience in Turkey: Kayseri Integrated Health Campus” adlı çalışma, ACTECON’un Türkiye’deki ilk Kamu Özel Ortaklığı (Public Private Partnership – PPP) yatırımına ilişkin tecrübelerinden hareketle kaleme alındı. Bu çalışma, Türkiye’de PPP modeliyle gerçekleştirilen ilk yatırım olan “Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü” projesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı’na tüm proje ve ihale süreçlerinde verilen danışmanlık hizmetleri sayesinde elde edilen bilgi birikimimiz sayesinde PPP modeline ilişkin temel açıklamaları içeriyor.

ACTECON PAPERS serisinin New Media Regulation: A more Transparent, Pluralist and Competitive Media with New Broadcasting Technologies” başlıklı ikinci sayısını ise çok yakın bir tarihte yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemelere ayırdık. Bir yandan yasada meydana gelen temel değişiklikleri ortaya koyarken, diğer yandan karasal sayısal yayın şebekesinin kurulması ve işletilmesi amacıyla hayata geçirilen Anten A.Ş.’nin kuruluşundan tasfiye aşamasında kadar edindiğimiz tecrübeyi sizinle paylaşmak istedik. Bu sayıda içerik regülasyonuna ilişkin pratik bilgilerin yanı sıra analog yayından karasal sayısal yayına geçiş aşamasında lisanslama sürecine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

ACTECON Papers serisinin ilk iki sayısının ardından,Economic Rationale for Interconnection and Different Mobile Interconnection Regimesbaşlıklı üçüncü sayı ise ACTECON’un regülasyon danışmanlığı konusunda önemli bir birikime sahip olduğu telekomünikasyon sektöründeki özel bir uygulamayı konu alıyor: Arabağlantı Kavramı ve Farklı Arabağlantı Rejimleri. Mobil iletişimde sosyal refah üzerinde olumlu etkileri olabilen ancak operatörler tarafından manipüle edildiğinde piyasa üzerinde olumsuz etkileri görülen arabağlantı ücretleri, operatörler açısından önemli bir maliyet dezavantajı yaratabiliyor. Bu ücretler ayrıca bazı durumlarda işletmeciye, nihai tüketicilere yönelik perakende tarifelerini sübvanse etme imkânı da sağlıyor. Dolayısıyla bu akademik çalışmada, arabağlantı kavramı ve mobil operatörler arasındaki asimetrik yükümlülükler nedeniyle ortaya çıkan arabağlantı sorunlarına getirilen farklı arabağlantı rejimlerinin iktisadi gerekçeleri üzerinde duruyoruz.

Actecon Papers yazılarının devamı gelecek… Yorumlarınızı bekliyoruz…