ABD’de Dev Enerji Birleşmesi

ABD’nin en büyük elektrik şirketlerinden Duke Energy, Progress Energy’yi satın alarak ABD’nin elektrik hizmeti sunan en büyük şirketi haline geldi. Birleşme işleminin tamamlandığı, Güney Carolina’nın onayından hemen sonra Duke Energy tarafından duyuruldu. İki teşebbüsün birleşmesi, 6 eyalette 7.1 milyon aboneye hizmet veren yeni bir şirket yarattı.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin birleşmesiyle üretim sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak önemli bir tasarruf sağlanmış olacak. Duke Energy’nin pik saatlerde üretim yapmak üzere depolama yapabilen pompaj depolamalı bir hidro elektrik santrali bulunuyor, ancak bu her zaman kullanılmıyor. Duke birleşme sonrası bu santralin etkinliğini artırmayı planlıyor.

Nedir bu pompaj depolamalı HES?

Dünyada yaygın olarak kullanılan Pompaj Depolamalı HES’lerde amaç elektrik  talebinin düşük olduğu zamanlarda ortaya çıkan düşük fiyatlı elektrik kullanılarak suyu yüksek bir rezervuarda depolamak ve daha sonra elektrik talebinin yüksek olduğu zamanlarda rezervuarda biriktirilen bu sudan elektrik talebini karşılamaktır. Pompaj depolamalı santralın alt ve üst olmak üzere iki rezervuarı bulunuyor; depolama için inşa edilecek üst rezervuarlar nehir, doğal göl, mevcut baraj rezervuarı veya deniz alt rezervuar olarak kullanılmak süretiyle de planlanabiliyor.

Enerjiyi depolamanın bir yolu olarak değerlendirilen bu sistemde, santraller, normal hidroelektrik santrallerde olduğu gibi nehir akımından etkilenmiyor, aksine, talebin az olduğu ve enerji üretimine gerek olmadığı durumlarda durdurulabiliyor. Bu HES’ler, rezervuarlarının büyüklüğüne ve işletme politikasına  göre günlük-haftalık veya sezonluk biriktirme yapabiliyor.

Ülkemizde bu sistemle çalışan bir HES henüz yok, ancak bu tip santrallerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.

Duke Energy’nin hedefi de, sahip olduğu pompajlı HES sistemini bölgeler arasındaki fiyat farklılıklarını kullanarak bir avantaj sağlamak. Bu şekilde Duke Energy, Progress Energy’nin bölgesinden talebin düşük olduğu zamanda gelecek ucuz elektriği suyu bir rezervuara pompalamakta kullanıp, fiyatın yüksek olduğu saatte elektrik üreterek etkinlik artışı sağlayacak.

Birleşme sonrası Duke Energy ismi ile yola devam edilecek olan yeni yapıda, iki şirketin aynı görevi yapan organlarının birleşmesinin de bir tasarruf ve etkinlik artışı sağlaması umuluyor.

Ortaya çıkan bu yeni dev şirket sadece en büyük elektrik hizmet sağlayıcısı değil, aynı zamanda ABD’nin en büyük nükleer reaktör işletmecilerinden biri.

Duke Energy ilk birleşmesini 1992 yılında elektrik endüstrisinde 100 büyük şirket varken yapmış. Bugün ise bu sayının 53 olduğu ifade ediliyor.

Ülkemizde bugüne kadar lisans edinmek için yapılan devirleri gözledik. Ancak  üretim tesisi yatırımlarına ve hızlı büyümeye bakılacak olursa, yakın gelecekte sektörde operasyon halinde olan şirketlerden de irili ufaklı pek çok birleşme göreceğimizi düşünüyoruz.