“Green Cars” Bilgi Günü İzlenimleri

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı.

Çerçeve Programı kapsamında açılan AB destekli çağrılar için yabancı firmalar ile işbirliği yapmak isteyen firmalar düzenli olarak farklı üye ve asosye ülkelerde gerçekleştirilen “proje pazarları”na katılıyor; sunacakları projeler için katılımcılar arasından ortak arıyor ve buna yönelik olarak istekli katılımcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyorlar.

Çağrının Kamu Özel Ortaklığı (PPP) olarak anılmasının sebebi; çağrı konusunda faaliyet gösterecek konsorsiyum üyelerine AB’nin fon sağlaması. Buna göre AB, ortaklığın kamu ayağını oluşturuyor.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı çağrıları hakkında Türk firmalarını bilgilendirmek ve yabancı firmalarla gerçekleştirecekleri muhtemel işbirliklerine önayak olmak için Tübitak ve firmalar arası uluslararası  işbirliğine aracılık eden Avrupa İşletmeler ağının (AİA) üyesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) birlikte hareket ediyor.

Bizim de ACTECON olarak ön sıralardan izlediğimiz Tübitak ve İSO’nun düzenlediği, Programın “Enerji” ayağında desteklenecek çağrılarından “Green Cars” çağrısı hakkında bilgi günü, 13 Haziran Günü Odakule’de gerçekleşti. Aynı zamanda bir “proje pazarı” olan bu günde önceden niyet beyanında bulunan yerli/yabancı firmalar, çağrı konu başlıkları hakkında projesini sunan firma ile ikili görüşmelerde bulunma imkanına sahip oldular.

Bilgi gününün gündemi olan “Green Cars” çağrısının amaçları; öncelikle krize karşı yeni iş alanı yaratılması, fosil yakıtlara bağlılığın azaltılması; buna bağlı olarak emisyon salımının önüne geçilmesi olarak özetlenebilir.

Aslında nihai hedef Avrupa Birliği’nin küresel olarak “rekabet edebilirlik” düzeyinin artırılması.

Yeni jenerasyon elektrik motorlarının parçalarının; performansların korunarak dayanıklı ve uzun ömürlü bataryaların; bedel, enerji açısından verimli elektrikli araçlar için iç ve elektronik mimarinin geliştirilmesi; “Green Cars” çağrısı konu başlıklarının içeriklerinden sadece birkaçı.

Yerli firmaların yabancı ülkelerde gerçekleşen bilgi günleri ve proje pazarlarına katılımı için ulaşım ve konaklama ödenekleri gibi Tübitak teşvikleri mevcut (9 – 10 Temmuz tarihlerinde Belçika’da yine bir PPP bilgi günü ve proje pazarı etkinliği gerçekleştirildi).

Ar-ge projesi olan, AB desteği ile yabancı firma/üniversitelerle işbirliği yapmak; yabancı firma/üniversitelerin Program kapsamındaki çağrılar için sunacakları projelere müdahil olmak isteyen yerli firma ve üniversitelerimize yeni etkinliklerle buluşmak üzere…