Kişisel verilerimizin güvenliği Bakanlar Kurulu’nda!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, uzunca bir bekleyişin ardından Bakanlar Kurulu’na gönderildi.

Kişisel verilerimizin “korunmasızlığı”, AB Komisyonu tarafından da eleştirilen önemli bir konu. Son olarak 2011 tarihli İlerleme Raporu’nda, 2010 yılında konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine vurgu yapılmakla birlikte, Türkiye’nin ulusal mevzuatının ilgili AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirmesi gerektiğinin altı çizilmişti. Türkiye’nin ev ödevi bununla bitmiyor, zira Rapor’da, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 108 numaralı AB Konseyi Konvansiyonu ve sınırötesi veri akışına ilişkin olarak bu Konvansiyona ekli 181 numaralı Konvansiyonun da iç hukuka adapte edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Peki Kanun Tasarısı kişisel verilerimizi AB’nin aradığı ölçülerde koruyabilecek mi?

Tasarının Genel Gerekçe bölümünde, 95/46/EC sayılı AB Direktifi’ne sıklıkla atıf yapılıyor. Direktif, bir yandan kişisel verilerin korunmasının, kişilerin temel haklarının bir unsuru olduğuna vurgu yaparken, bir yandan da kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal düzenlemelerin, üye ülkeler arasındaki tek pazar hedefini sekteye uğratacak nitelikte olmaması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla kişisel verilerin AB içerisinde serbest dolaşımı da önemli bir öncelik teşkil ediyor.

Tasarıyı incelediğimizde, kişilerin kendileri hakkındaki verilere erişim hakkı, bu verilerin işlenmesi, aktarılması ve bu faaliyetlere ilişkin meslek kuralları, veri kütüğü sicili, veri denetim kuruluşları, yaptırımlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ilişkin hükümler göze çarpıyor. Dolayısıyla Kanun Tasarısı bu haliyle AB Direktifi’nin belirlediği hedefleri gerçekleştirmeye aday görünüyor.

Bununla birlikte Tasarının kanunlaşması kişisel verilerimizin kaydedilmesi, işlenmesi ve korunmasına ilişkin uygulamaların AB standartlarına uygun hale gelmesi için elbette yeterli değil. Bunun için Tasarı’da öngörülen idari yapıların kurulması ve yaptırım mekanizmalarının da bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.