HTM Perakendeciliği Raporu Yayımlandı

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü kapsamlı sektör araştırmalarından biri olan hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörüne yönelik araştırma tamamlandı.

2011’de Ön Rapor’da genel olarak,

  • HTM içinde organize perakendenin payının arttığı,
  • Yoğunlaşma oranlarının Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında hâlâ düşük olduğu,
  • Perakendecilerin alıcı güçlerini orantısız olarak tedarikçilere yansıttıklarına yönelik ön bulgular elde edildiği
gibi tespitler yapılmış ve yoğunlaşmaların bildirilmesine yönelik ciro eşiklerinin bu sektörle sınırlı olmak üzere düşürülmesi, ombudsmanlık sisteminin hayata geçirilmesi, tedarikçi-perakendeci anlaşmalarının Rekabet Kurumu’na yıllık olarak gönderilmesi gibi çözüm önerilerine yer verilmişti.

Şimdi ise Nihai Rapor hazırlandı ve Salı günü KTO Üniversitesi’nde düzenlenen Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nda Başkan tarafından açıklandı. Biz de bu açıklamaları Rekabet Hukuku Dünyası’nda sizlerle paylaşmıştık. Dün yayımlanan Nihai Rapor’a yönelik değerlendirmeleri de yakında paylaşmaya devam edeceğiz…