Rekabet Hukuku Sempozyumu

Rekabet hukuku ve iktisadı alanında gerçekleştirilen kapsamlı etkinliklerden yalnızca biri olarak “Rekabet Hukuku ve İktisadı Güncel Gelişmeler Sempozyumu”, bu sene KTO Karatay Üniversitesi’nde. Biz de oradayız.

Rekabet hukuku alanında kurumsallaşan forumlardan biri haline gelen bu Sempozyum, 10. yılında Konya’da toplanıyor. Sempozyumda bu sene, Rekabet Kurumu’nun ‘Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör Raporu’ ile rekabet hukuku ve iktisadındaki güncel gelişmeler tartışılacak. Alanında uzmanlar ve üniversitelerden çok sayıda akademisyen ile Rekabet Kurumu uzmanlarını misafir eden, ACTECON Ortaklarından Rekabet Kurumu eski uzmanı Şahin Ardıyok’un da konuşmacı olacağı Sempozyum, 22 Mayıs Salı günü KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu’nda.

Program için tabloya göz atın:

Reklamlar