AB Elektrik Piyasası Göz Altında (!)

AB Komisyonu Şubat ayının başında, pek çok Üye Devlette enerji borsasının yönetiminde faaliyet gösteren şirketlerde yerinde incelemeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hatırlatmak gerekirse, enerji borsalarının faaliyetlerinden bir tanesi de elektriğin toptan seviyede ticaretini kolaylaştırmak. Komisyon’un endişesi ise; ilgili teşebbüslerin rekabet kurallarını “rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar” yoluyla ihlal etmiş olabileceği.

İncelemelerde Komisyon yetkililerinin üye ülkelerin rekabet otoriteleri ile aktif işbirliği içerisinde hareket ettiğini belirtelim. Komisyon yetkileri bunun yanı sıra, önceden duyurulmayan ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Gözetim Otoritesi[1] (ESA) tarafından gerçekleştirilen incelemelere de katıldı.

Komisyon, yerinde inceleme gerçekleştirdikleri şirketlerin ismini açıklamadı ancak basında çıkan haberlere göre Alman Enerji Borsası’nın (EEX) Paris ofisinin incelendiği duyumlar arasında. Ayrıca,  Powernext, EEX ve Nord Pool[2]’un katılımından oluşan ortak girişim şirketi Epex Spot piyasasının ofislerinin de incelendiği söyleniyor. Söz konusu şirketler Eylül 2011’de teknik konularda ortak girişim kurmak amacıyla aralarında bir işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Elektrik toptan satış şirketleri arasındaki Avrupa elektrik piyasasının entegrasyonun sağlanması amacıyla kurulduğu söylenen bu işbirliği, Komisyon’un yakın takibindeydi. Daha önce de söylemiştik; Komisyon, Ekim 2011’de elektrik ve gaz satışında şeffaflığın sağlanması amacıyla yeni düzenlemeler getireceğini belirtmişti.

Son olarak belirteyim; AB rekabet hukuku uygulamasında “yerinde incelemeler” rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin ortaya çıkarılması amacını taşıyan bir ön hazırlık niteliğinde. Bu baskınlar, ilgili şirketlerin doğrudan rekabeti kısıtlayıcı anlaşma veya uyumlu eylem nedeniyle suçlu olduğu ya da bu şirketler hakkında soruşturma açılacağı anlamına gelmiyor. Zira Komisyon, yaptığı açıklamada rekabet soruşturmalarına taraf olacak teşebbüslerin savunma haklarına özellikle dikkat edildiğinin altını çizmeyi de unutmadı..


[1] ESA, AB Alanı rekabet kurallarının İzlanda, Litvanya ve Norveç’te uygulanmasından sorumludur.

[2] İskandinav Havuzu, İskandinav Elektrik Borsası’na verilen addır.