Delilleri Nasıl Sunmalı?

Rekabet Hukuku’nun ekonomi ile iç içe olması soruşturmalar ile birleşme&devralma incelemelerinde sunulan delillerde de kendini gösteriyor. Taraflar yüksek meblağlı cezalardan kurtulmak amacıyla yaptıkları eylemlerin etki doğurmadığını kanıtlayan deliller sunmaya çalışıyor.

Komisyon da çerçevesi çizilmemiş, belki de net olarak çizilemeyen bu konuyu, ekonomik delillerin ne şekilde oluşturulması ve sunulması gerektiğine yönelik önerileri içeren bir broşür yayınladı. 

Broşür, sunulacak ekonomik ve ampirik çalışmaların oluşturulmasındaki en iyi uygulamaları gösteriyor. Bu uygulamalar ayrıca, tarafların maruz kaldığı rekabet soruşturmalarının yanı sıra birleşme & devralma incelemelerinde de dikkate alınıyor.

Rekabet soruşturmalarında ekonomik analizler, genellikle, net tavrı ortaya koymak veya aksine delilleri karşı argüman sunup çürütmek amacıyla kullanılıyor. Komisyon ise, tavsiyelerinde bulunmadan önce, kendi  amacını şu şekilde sıralıyor.

–          Taraflarca yapılan analizlerin, incelemelerin esas ekonomik gerekçesini içermesi ,

–          Bu analizlerin inceleme konusu olayla olan ilişkisinin açık bir şekilde anlatılması,

–          Analizlerin ulaşılmak istenen sonuçları güçlendirmesi.

Peki tavsiyeler neler?

–          Ekonomik çalışmanın, sektörün gerçeklerine dayanması,

–          Teorik veya ampirik analizin ilk aşaması olarak, bir araştırma sorusunun oluşturulması ve bunun açık ve ilgili pazarın ve endüstrinin yapısı ile ilgili ekonomik teoriler de dikkate alınarak oluşturulması,

–          Veri kaynaklarının yazılı olarak belirtilmesi, bunun dışında verinin nasıl toplandığı ve teorik karşılığıyla uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi,

–          Veri tanımlaması esnasında açıklayıcı istatistikler dahil ilgili değişkenlerin tümüne yer verilmesi (standart sapmalar, maksimum, minimum, korelasyon, histogram vs.)

–          Ampirik çalışmanın metodolojisinin gerekçelendirilmesi; seçilen metodolojinin veri kısıtlamaları, inceleme konusu pazarın özellikleri ve incelenmekte olan ekonomik sorunların ışığında tartışılması,

–          Mümkün olduğu takdirde alternatif metodolojilerin tartışılması ve bu sayede doğrularla sabitlenmiş öngörüler oluşturması,

–          Ekonomik çalışmada ulaşılan sonuçların sadece istatiksel etkisinin değil, pratik bağlantısının da tartışılması,

–          İstatiksel ve ekonomik analiz sonuçlarının aynı zamanda ilgili teoriyle bağlantılı olacak şekilde  değerlendirilmesi,

Komisyon’un yayınladığı ayrıntılı broşür inceleme sırasında üzerindeki yükü ve zaman kaybını hafifletmek istediğinin işaretlerini veriyor ve şirketlerin savunmalarında yaptığı ekonomik analizlerde daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.