Rekabet Kurumu’nun Et Soruşturması

Hatırlarsınız et fiyatlarındaki artışlar özellikle geçtiğimiz sene gündemi işgal etmiş ve sonuç olarak da et ithalatının önündeki hukuki engeller kaldırılmıştı. Ayrıca fiyatlardaki artışa ilişkin birçok haber medyada yer almış ve et üreticilerinin et fiyatlarını artırmak yönünde anlaştıkları belirtilmiş ve Rekabet Kurumu göreve davet edilmişti. Hatta 2010 yılının Mayıs ayında Başkan Nurettin KALDIRIMCI’nın, Rekabet Kurumu’nun et fiyatlarındaki artışı araştırdığına ilişkin bir basın toplantısını televizyonlardan canlı olarak izlemiştik.

Bu araştırmaların sonuçları da kendisini göstermeye başlamış ve 2010 yılının Ağustos ayında Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 7 adet et ve et ürünü üreticisi teşebbüse[1] soruşturma açıldığına ilişkin karar Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmıştı.  Bu teşebbüslere yöneltilen iddialar ise; Ege ve Akdeniz bölgelerinde et ve et ürünleri pazarında toplu tüketim kanallarındaki müşterilerine yönelik olarak fiyat tespiti, müşteri paylaşımı ve bilgi değişimi gibi rekabeti kısıtlayıcı eylemleri içermekteydi.

Rekabet Kurulu’nun soruşturma ile ilgili kısa kararı geçtiğimiz ay taraflara tefhim edildi. Buna göre, hakkında soruşturma yürütülen 3 teşebbüse ilişkin ceza kararı çıkmazken, Pınar Et ve Yaşar A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlük ile Namet ve Kayarlar Et’ten oluşan bütünlük hakkında, Ege ve Akdeniz bölgelerinde et ve et ürünleri toplu tüketim pazarında bilgi ve ileri tarihli fiyat listelerini değiştirdikleri tespit edilerek, idari para cezasına hükmedildi. Buna göre;

– Pınar Entegre Et ile Yaşar A.Ş.’ye  müteselsilen 511.770,94 TL

– Kayarlar Et ile Namet’e müteselsilen 782.489,39 TL

olmak üzere 2010 yılı cirolarının %0,6’sı oranında para cezasına hükmedildi.

Kısa karardan, rekabet ihlalinin yukarıda isimleri verilen teşebbüslerin geleceğe ilişkin fiyatları birbirleri ile paylaşmaları nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmakta. Rekabet aykırı bilgi değişimleri son yıllarda Rekabet Kurulu kararlarında sık sık gördüğümüz bir ihlal türü. Bunun en çarpıcı örneği 2011 yılının Haziran ayında yayınlanan ve 15 otomotiv üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüse verilen 277 milyona ulaşan ceza oldu. Rekabet  hukuku teşebbüslerin fiyatlama kararlarını sadece kendileri tarafından  serbestçe yapılmasını zorunlu kılmakta. Rakiplerle ortada bir fiyat anlaşması olmasa da; geleceğe ilişkin fiyat, stok, strateji bilgilerinin değişiminin de fiyat anlaşması ile aynı kapıya çıkmakta ve teşebbüslerin serbest karar alma imkanlarını kısıtlamakta. Ancak birçok teşebbüs bu tür bilgi paylaşımlarını yaparken kanunu ihlal ettiğinin de farkında olmuyor.Biz sadece fiyatlar kaç olur diye konuştuk; bir anlaşmaya varmadık” sözlerini sık sık duymaktayız. Bu durum, bazı endüstrilerde işin yapılış şekli haline bile gelebiliyor. Bu tür yanlış bilgilerin şirketler açısından risk oluşturmasını önleyebilmek için, şirketlerde rekabet hukukuna uyum kültürünün geliştirilmesi şart.


[1] Bu teşebbüsler: Altın Et Entegre Tic. ve San. A.Ş, Aytaç Gıda Yatırım ve San. Tic. A.Ş., Aytaç Gıda Pazarlama Tic. ve San. A.Ş., Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş., Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. ve Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic A.Ş.