Aralık 13

Etiketler

İlaç sektörünü araştırmaya devam

Rekabet Kurumu ilaçta iki yıl önce başlattığı sektör araştırmasına kaldığı yerden devam ediyor. ‘Piyasanın işleyişine yönelik tespitlerde bulunulması ve rekabetin geliştirilmesine yönelik öneriler üretilmesi’ amacıyla hazırlandığı belirtilen yeni soru formları, ciro bazında en büyük elli ilaç firmasına Pazartesi günü yollandı bile. 

Rekabet Kurumu’ndaki yeniden yapılanmanın etkileri görülmeye başlandı. Anlaşılan, yarım kalan, heyecanı kaçan işler tekrar ele alınıyor. 2009 Ocak ayında başlatılan ilaç sektörü araştırması firmalara gönderilen yeni soru formları ile canlanmış görülüyor. Formlarda firmalara Türkiye pazarına tüm portföylerini sokup sokmadıklarından, taraf oldukları patent davalarına kadar birçok soru yöneltiliyor.

Avrupa Birliği’nin 2008’de yürüttüğü sektör araştırması, firmalara yapılan baskınlarla başlamış, üye ülkelerin ruhsatlama ve geri ödeme otoritelerine yapılan regülasyonları değiştirme önerileri ile bitmiş ve söylenilen soruşturmalar açılmamıştı. Bununla birlikte pazara ilişkin uzun bir tespitler manzumesi ortaya çıkmış ve firmaların yeni ilaç sunmalarının gitgide azalmasından tanıtım harcamalarının ar-ge harcamalarının dahi önüne geçmesine kadar rekabetçi yapının toplum refahı için olumsuz bir seyir izlediğine dair birçok bulguya yer verilmişti. Patent sisteminin arzu edildiği gibi yeni buluşları özendirmekten çok rakiplerin önünü kapamaya yol açtığı gibi bazı başka tespitler de yapılmıştı.

Rekabet Kurumu’nun örneğin akaryakıt pazarından yaptığı sektör araştırması ise ses getirmiş ve belirli bir süre için EPDK’nın fiyat tavanı koymasına yol açmıştı. İlaç sektöründeki araştırmanın ne şekilde ve ne zaman sonuçlanacağını birlikte göreceğiz.