“Sözünüzde durmadınız, ayrılın!”

Fransa Rekabet Otoritesi, 2006 yılında işlem taraflarınca sunulan 59 taahhüde uyulması şartıyla izin verdiği devralma işleminde, taahhütlerin yerine getirilmemesi sebebiyle izin kararını geri aldı.

Rekabet Otoritesi, ödemeli TV yayıncılığı pazarında faaliyet gösteren TPS ve CanalSattelite’in, Vivendi Universal ve Groupe Canal Plus tarafından devralınmasına ilişkin işleme, işlem sonucunda hakim durumun güçlenecek olması sebebiyle taraflarca önerilen 59 taahhüde uyulması koşuluyla izin vermişti.

Taahhütlerin amacının, başta internet servis sağlayıcılar olmak üzere, işlemden sonra piyasada faaliyet gösterecek olan rakip firmaların, işlem taraflarıyla rekabet etmelerini sağlayacak nitelikte yayın içeriğine erişimlerini teminat altına almak olduğu belirtilirken, özellikle filmler, ABD menşeli diziler ve spor müsabakalarına ilişkin yayın haklarına erişimin önemi de vurgulandı. 2006 yılında verilen taahhütler arasında ayrıca, sinema, spor ve gençlik temalı kanalların, tüm işletmecilere eşit koşullar altında sunulmasına yönelik yükümlükler de bulunuyor. Rekabet Otoritesi böylelikle, bir yandan yayın haklarına erişimi, bir yandan da ödemeli TV yayıncılığı pazarında aboneler açısından cazip paketlerin sunulması bakımından vazgeçilmez olan kanalların, yayın içeriklerinin kalitesi de korunmak suretiyle, diğer işletmecilere de eşit koşullarla sunulmasını teminat almayı amaçlamıştı.

Kanun, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Rekabet Otoritesi’ne,  iznin geri alınması veya yerine getirilmeyen taahhütlere uyulmasını sağlamaya yönelik bir karar alınması şeklinde iki seçenek sunarken, Rekabet Otoritesi, tarihinde ilk defa, doğrudan iznin kaldırılması yönünde bir karara imza attı. Kararda, taraflarca verilen taahhütler arasında kayda değer öneme sahip olanların ihlal edildiği belirtilerek, tarafların ihmalinin yanı sıra, Canal Plus’un ihlal konusundaki kötü niyetine de vurgu yapıldı. Bu sebeple izin kararının geri alınmasının yanı sıra, 30 milyon Euro tutarında bir para cezasına da hükmedildi. Rekabet Otoritesi ayrıca, bizzat işlem taraflarınca sunulan taahhütlere uyulmasının zor olduğu gibi bir gerekçenin de kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Kararda ayrıca, taahhütlerin geneline uyulmasının yeterli olmadığı, tek tek tüm taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiği da ifade edildi.

Kurumun Eylül ayında almış olduğu kararın ardından taraflar, 2006 yılında alınan izin kararından önceki durumun sağlanmasına yönelik olarak, işlemi 1 ay içinde yeniden Rekabet Otoritesi’ne bildirmek zorundalar. Rekabet Otoritesi’nin bu ikinci bildirim işleminden sonra ne yönde bir karar alacağını öngörmek mümkün olmasa da, olası bir izin kararının, en azından 2006 yılındaki taahhütler kadar kapsamlı ve uygulamasının da daha etkin bir şekilde kontrol edileceği bir seri taahhüdün yerine getirilmesi koşuluna bağlanması sürpriz olmayacaktır.