Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine Tavan Fiyatlar Kapıda

İlk ihale süresini, bir başka deyişle 8 yılı tamamlayan doğal gaz dağıtım şirketleri için 1 Ocak 2012′den itibaren ‘fiyat tavanı’ sistemine geçilmesi bekleniyor. Yeni sistemle şirketlerin belirli bir dönem için tüketim miktarı, abone sayısı, işletme giderleri, yatırım maliyetleri vb. unsurları dikkate alınıp bir tavan fiyat belirlenmesi EPDK’nın gündeminde. Buna göre şirketlerin kilowat saat (kWh) başına alacakları birim hizmet ve amortisman bedeli ‘fiyat tavanını” geçemeyecek.

Uygulamanın kaynağı ise Doğalgaz Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde saklı:

“İhale ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli, şartnamede belirlenen süre boyunca uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından fiyat tavanına göre belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır.”

Süreci kısaca hatırlayacak olursak, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun yayımlandığı 2001 yılından günümüze kadar geçen dönemde, doğal gaz dağıtım bölgeleri oluşturularak doğal gaz dağıtım faaliyetinin özel sektör tarafından yürütülmesi politikası benimsenmişti. Buna göre, şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, EPDK tarafından açılan ihaleyi kazanarak dağıtım lisansı alan şirket tarafından yerine getiriliyor. İhalelerde göz önüne alınan kriter ise katılımcı firmaların taahhüt ettikleri dağıtım bedeli. Dağıtım bedeli bugüne kadar, birim hizmet ve amortisman bedellerinden oluşuyordu ve 8 yıl için geçerli idi. İşte EPDK’nın yaptığı şehir içi doğalgaz dağıtım ihalelerinde ilk fiyat dönemi olan 8 yıllık süreler dolmaya başladı.

Dağıtım bedeli EPDK tarafından belirlenecek olan tavan fiyatın üzerine çıkamayacak ancak isteyen dağıtım şirketi maliyet etkinliği yaratarak tavanın altında birim hizmet bedeli uygulayabilecek. EPDK’nın bu şekilde elde edilen kârın bir bölümünü tüketicilere yansıtacağı bekleniyor…