Rekabet Kanunu’nda Değişiklik!

Rekabet Kurumu’nun kuruluş kanunu olan Rekabet Kanunu’nun (4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) bazı maddeleri yeniden kaleme alındı.

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Rekabet Kanunu’nu üzerinde değişiklikler öngörüyor. “Bakanlık” tanımı ve yetkilerini netleştiren ve Rekabet Kanunu’na doğrudan işlenerek mevzuata dahil edilen değişiklikler şöyle:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 661 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER