Özelleştirmelerde Yeni Döneme mi Giriliyor?

Rekabet Kurumu Başkanı’nın yaptığı açıklama, özelleştirmede yeni bir döneme yön verecek nitelikte görünüyor.

Başkan Nurettin Kaldırımcı, 2.Türkiye Enerji Zirvesi’nde söz alarak,
gündemdeki bazı özelleştirme planları hakkındaki yorumlarını dile getirdi.Yorumlar, özelleştirmeye konu şirketlere ve özellikle de taliplerine, yeni bir dönemin kapılarının açılabileceği sinyalini verdi.

Öncelikle gündemdeki şirketlere ve özelleştirme konusundaki geçmişlerine göz atalım…

İGDAŞ

  • İstanbul BŞB Genel Sekreteri tarafından Eylül ayında yapılan açıklamada, birkaç ay içinde ilanın verilebileceği ve bu yıl sonuna kadar ihaleye çıkmanın hedeflendiği belirtildi.
  • İhalenin, 2012 ortalarına kadar sonuçlanması bekleniyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ

  • Başkent Doğalgaz’ın özelleştirmesi için ilk ihale 2008’de Ankara BŞB tarafından gerçekleştirilmiş, en yüksek teklifi veren iki şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti.
  • ÖİB tarafından 2010’da yeniden süreç başlamış, ancak ödeme yapılmaması nedeniyle devir gerçekleşememiş ve ihale iptal edilmişti.
  • Bu sefer 3.kez ihale ilanına çıkarılmış, son teklif verme süresi de 31 Ekim olarak belirlenmişti.
  • Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, tarih 27 Ocak 2012 tarihi olarak değiştirildi.

Peki, Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı ne dedi?

Bahsi geçen enerji zirvesinde konuşan Kaldırımcı, aynı bölgede elektrik ve doğalgaz dağıtım işini yapacak şirketler için ‘yakınsama incelemesi‘ yapmalarının gündemde olduğunu söyledi. Yani, özel sektörden bir şirketin hem elektrik hem doğalgazı aynı bölgede dağıtımına izin verilmeyeceği sinyalini vermiş oldu.

Yakınsama İncelemesi Nedir?

Rekabet Kurumu’nun özelleştirmelere dair yetkisi 2 yönlü ele alınabilir: İlki, kamu kurumlarının sahip olduğu piyasa gücünün devrinin özelleştirme sonrasında ilgili pazardaki rekabet üzerine etkilerine ilişkin Rekabet Kurulu’nun görüşünün alınması gereklidir. İkinci olarak, ihale sonrasında özelleştirme yoluyla devralma işlemi Rekabet Kurulu’nun iznine tabidir.

Bu çerçevede Rekabet Kurulu, günümüze dek çok sayıda elektrik ve doğal gaz piyasalarına dair özelleştirme kararlarına imza atmıştır. Yaptığı değerlendirmeler kapsamında, aynı coğrafi bölgedeki elektrik ve doğal gaz faaliyetlerinin tek teşebbüse devrinin, o bölgede özelleştirme sonrası beklenen piyasanın yeterince rekabetçi olmamasına neden olabileceği ihtimalini de analiz etmektedir.

Başkan’ın bahsettiği de, doğal gaz dağıtımı yapan teşebbüslerin, aynı bölgedeki elektrik dağıtım faaliyetlerini elde etmeleriyle oluşacak yakınsayan pazar durumudur. Özünde birbirine rakip olan teşebbüslerin, bir nevi yatay yoğunlaşmaya sebebiyet verip vermedikleri incelenmektedir.

Bu durumda örneğin,  “Başkent Doğalgaz özelleştirme süreci Enerjisa tarafından değil, Sabancı Holding tarafından takip edilmektedir” açıklamasını yapan Sabancı’nın, Ankara’da elektrik dağıtım ağına sahip olması sebebiyle Başkentgaz ihalesine girmesi engellenebilir.

Önemli Not: Tabi bu zirvede, EPDK Başkanı Hasan Köktaş da vardı, ÖİB Başkanı Ahmet Aksu da. Enerji sektörüyle ilgili hem EPDK hem de Rekabet Kurumu’nun koyduğu kuralları hatırlatan AKSU, bu konuda iki kurum arasındaki yetki çatışmasına değindi. Sözü alan EPDK Başkanı, “Rekabet Kurumu’nun düzenleyici karar alamayacağı” iddiasıyla Rekabet Kurumu Başkanı’nın açıklamalarına itirazını ve süregelen bu tartışmayı dile getirdi.