Yan Teklif Uygulaması Rekabet Süzgecinden Geçemedi

Rekabet Kurulu, kamu alımlarında yan teklif uygulamasına yönelik olarak laboratuar ve cihaz hizmetleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yaptığı ön araştırmayı tamamladı.

Önaraştırma sonucuna göre,  “yan teklif” uygulamasının temin usulünün bir parçası haline geldiğine dikkat çekilerek, yan teklif sunulmasının rekabet hukuku açısından yanlış bir uygulama olduğu belirtildi.

“Yan Teklif” uygulaması, kamunun doğrudan temin yoluyla yaptığı mal ve hizmet alımlarında belirli bir firmanın tercih edilmesi olarak biliniyor. Kurul,  kamu alımlarında yan teklif uygulamasının özünde firmalar arası danışıklılığı barındırdığını söyledi ve ekledi, “bir yarış olsa daha kaliteli mal veya hizmetin daha düşük fiyatla teminine imkân verecek bir uygulama ile ihtiyaç karşılanabilir ve ciddi tasarruflar ortaya çıkabilir”. Hâlbuki yan teklif uygulamasında danışıklı hareket edilerek bir mal veya hizmet, yüksek fiyatla aynı kişi veya teşebbüsten tedarik edilebiliyor.

Kurul tarafından tespit edilen diğer bir ilginç nokta, tekliflerin çoğu zaman alımı gerçekleştiren idareler ya da yöneticiler tarafından talep edilmesi. Bu aslında şu anlama geliyor: alım usulü açısından birden fazla teklif şartının geçerli olduğu durumlarda kamu kurumları teşebbüslerden ayrı ayrı teklif istemek yerine, alım yapacağı teşebbüse “yeter sayıda teklif getir” ya da “başka teşebbüslerin uygun teklif vermesini sağla” diyor.

Kurul, bu şekildeki doğrudan temin uygulamalarının piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyeceğini ve kamuyu da büyük zararlara uğratabilme potansiyeli olduğunu dile getirdi. Kararda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise soruşturma açılmamasına sebep olarak soruna daha hızlı bir çözüm bulma amacının gösterilmiş olması. Bu nedenle, inceleme Kurul tarafından önaraştırma ile kapatılmış, ihlale ne şekilde son verilmesi gerektiğine ilişkin görüş bildirilmesine karar verilerek soruşturma açılmamış.

Son olarak, yan teklif uygulamasının yalnızca önaraştırma yapılan laboratuar ve cihaz hizmetleri pazarı bakımından değil, diğer sektörler bakımından da yaygın olduğunu tespit eden Kurul, uygulamanın yanlış olduğu ve buna devam edilmesi halinde Rekabet Kanunu kapsamında cezaların uygulanabileceğinin altını çizdi.