Kaça Çıkalım?

AB Komisyonu daha önce kartele üye oldukları gerekçesiyle ceza verdiği Belçika, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’daki dört asansör üretici teşebbüse karşı Haziran 2008’de tazminat davası açmıştı. Belçika ve Lüksemburg’ta yerleşik pek çok AB Kurumu söz konusu kartel nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Bu nedenle, Komisyon dört asansör üreticisinin Belçika ve Lüksemburg’ta yerleşik iştiraklerine karşı Brüksel Ticaret Mahkemesi’nde 7 milyon Avro tutarında tazminat davası açtı. Komisyon’un bu davranışı beklenmedik bir hareket olmasına karşın aslında altında yatan neden rekabet ihlalinden kaynaklanan özel hukuk tazminat davaları için bir örnek oluşturmaktı.

Geçen üç yılın ardından, davanın 2011 Nisan ayındaki duruşmasında Brüksel Ticaret Mahkemesi, Komisyon’un zarar gördüğünü iddia ettiği teşebbüslerin Lüksemburg’taki iştirakleri bakımından yetkisizlik kararı verdi. Söz konusu karar Belçika usul hukuku ve uluslararası özel hukuk kurallarına göre alındı. Belçika’daki iştirakler bakımından ise Mahkeme yetkili olduğuna kanaat getirdi ancak Adalet Divanı’ndan iki konuda ön karar vermesini talep etti. Birincisi, Komisyon’un hem kartelin cezalandırıcı otorite konumunda olması hem de tazminat davasında taraf olması. İkincisi ise, Komisyon’un kartelden zarar gören tüm AB kurumları adına tazminat davası açmaya, özel bir yetkisi olmaksızın, yetkili olup olmadığı hususu. 

İlk sorun, aynı otoritenin (Komisyon) hem kamusal yetkiyi hem de özel hukuk yetkisini elinde bulundurmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etmeye yönelik. Zira bu durumda, yerel mahkemenin Komisyon’un ihlal kararını verdiği karara uygun olarak hareket etmekten başka seçeneği yok. Ancak Komisyon’un özel hukuktan kaynaklanan bu yetkiyi kullanması aynı zamanda da temel bir hak. Bu nedenle Mahkeme, Adalet Divanı’ndan söz konusu çift taraflı yetkinin hukuka aykırı olduğunun düşünülmesi halinde Komisyon’un ve/veya diğer AB Kurumları’nın bu yetkiyi nasıl kullanacaklarının belirlenmesini talep ediyor. İkinci soruda ise AB kurumlarının rekabet ihlalinden zarar görmesi halinde Komisyon’un yetkilendirilerek veya bu kurumlarının kendisinin doğrudan nasıl tazminat davası açabileceklerine cevap arıyor.

Şu anda Adalet Divanı’nın önünde olan Komisyon’un örnek tazminat davasının, davacının karşılaşabileceği muhtemel sorunlar bakımından bir fikir vermesi nedeniyle yol gösterici olduğu düşünülüyor.