En Uzun Önaraştırma Kararı

Haziran ayının başında Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde 57 sayfalık önaraştırma kararı yayınlandı. Karar, akaryakıt sektörüne 2009 yılında getirilen intifa haklarına ilişkin düzenleme ile ilgili. Kararın içeriğinin yanı sıra ilgi çekici bazı istatistik özellikleri de bulunuyor.

Önce istatistikî bilgiler; karar, Rekabet Kurulu’nun tarihindeki en uzun ön araştırma kararı niteliğinde. Yapılacak incelemeler için 9 raportör görevlendirilmiş. Ayrıca şikayetçi sayısı 81! 15 de hakkında önaraştırma yürütülen dağıtım şirketi bulunuyor.

Gelelim içeriğe; bilindiği üzere Total-Akdağ kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine, 30.10.2008 tarihinde kararın Rekabet Kurulu tarafından yeniden tesis edilmesiyle bayilik sözleşmeleri ile bağlantılı ve onlarla birlikte değerlendirilen intifa, tapuya şerh edilmiş kira ve benzeri uzun süreli sözleşmelerin sürelerinin beş yıllık üst sınıra uygun hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştı. Söz konusu karar bu konuyu özetler nitelikte. Değerlendirme öncesi vurgulanan noktalar şöyle:

–        Rekabet Kurulu’nun ilgili düzenlemesi sonrasında öngörülen düzenlemeyi dolanır nitelikte yeni yöntemler bulunduğu tespit edilmiştir. Bunların da Rekabet Kanunu’na uygunluğu değerlendirmeye alınmıştır.

–        Taraflar arasında ortadan kalkan bayilik anlaşmaları sonucu sona eren ipotek haklarının terkininin Rekabet Kurulu tarafından değil, yerel mahkemelerce yapılacağı bir kez daha dile getirilmiştir.

–        Akaryakıt sektöründeki dikey anlaşmalara 10 yıllık bireysel muafiyet verilebilmesinin şartları Rekabet Kurulu’nun Delta ve Total kararlarıyla belirlenmiştir.

Bu hatırlatmaların ardından her bir dağıtım şirketi özelinde değerlendirmeler yapılmıştır. 81 şikayet incelendiğinde, bazılarına ipotek haklarının terkininde Rekabet Kurulu’nun yetkisi olmadığı hatırlatılırken, bazıları ise hakkında işlem tesis edilmesine gerek olmadığı yönünde. Bazıları için de verilecek sürede rekabet kurallarına aykırı düzenlenen dikey ilişkilerini sonlandırmaları, aksi takdirde kendileri hakkında soruşturma açılacağı yönünde karar verildi.