Rekabet Kurallarına Uyum ve Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu Hakkında Çalıştay

ACTECON tarafından Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile yöneticilerin rekabet kuralları karşısındaki sorumlulukları hakkında yarım günlük çalıştay düzenlendi. Çok sayıda firma yöneticisinin interaktif katılımıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı imkanı bulunan çalıştayda, rekabet kurallarına aykırılığın sonucunda yalnızca şirketlerin değil, yönetici ve çalışanların da para cezaları ile doğrudan muhatap olabilecekleri tartışıldı.

Rekabet Kurumu bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon gibi sektörlerdeki büyük aktörlere açtığı soruşturmalar ve verdiği cezalar büyük yankı uyandırdı. Çünkü artık yalnızca devletin tetiklemesi değil; pişmanlık mekanizmasının devreye girmesi, şirketlerin rakipleri, bayileri veya tüketicilerin bilinçlenerek soruşturma sürecini başlatması söz konusu. Bu şekilde, hem miktar hem de muhatap tutulan şirket sayısı bakımından gitgide artan Rekabet Kurulu cezaları, birçok şirketin bilmeden ve istemeden de olsa rekabet uyumunda geride kaldığı izlenimi yaratıyor. Ancak kanunu bilmemek mazeret olmayınca, yalnızca 2011 yılında şirketlere verilen ceza miktarı 350 Milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda.

Peki bir yönetici, kendi aksiyonu sonucunda şirketin aldığı cezadan ne derecede sorumlu tutulabilir? Yalnızca yöneticilere değil, çalışanlara da yöneltilen rekabet cezaları hangi durumlarda verilebilir?  Aldıkları kararlar sonucu hem şirketlerini hem de kendilerini milyon liralık cezalar içinde bulabilen yönetici ve çalışanların rekabete uyumu neyi değiştirir?

1 Haziran’da bu soruların yanıtlarını bulmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, yönetici ve çalışanların iç rahatlığıyla ve ihlale sebebiyet verme endişesi taşımadan sorumluluklarını ne şekilde farkında olacakları tartışıldı. ACTECON ortakları Dr. M. Fevzi TOKSOY, Şahin ARDIYOK ve Ali ILICAK, ACTECON’un ticari markası ve 2004 yılından beri uyguladığı Rekabet Uyum Programı (RUP®) hakkında deneyim ve izlenimlerini iletti. Dr. M. Fevzi TOKSOY’un 17-20 Mayıs tarihleri arasında Lahey’de katıldığı ICN (Uluslararası Rekabet Ağı) toplantısına ilişkin deneyimlerini aktarmasıyla da, katılımcıların rekabet hukukunun geldiği nokta hakkında bilinçlenmeleri sağlandı. Uluslararası platformda uyum programlarının sıkça dile getirildiğini ileten TOKSOY, ihlallerden şirket hissedarlarına ve yatırımcılara karşı da sorumlu olan yöneticilerin, uyum programlarıyla sorumluluklarının hafifleyeceğine dikkat çekti.

Türkiye’de artık rekabet politikaları büyük adımlarla ilerliyor. Yerelinden globaline tüm şirketlerin ve hatta şirket bünyesinde neredeyse tüm departmanların bu kuralları dikkate almadan hareket etmesi mümkün değil. Madalyonun diğer yüzüne bakılmayınca, cezaların yalnızca tüzel kişiliğe verileceği hatasına düşülse de; kurallara uyum yoksa, şirketlere cirolarının %10’una kadar cezanın yanında yöneticilere bunun %5’ine kadar ceza verilebileceği unutulmamalı.