Bilgi Üniversitesi, Tazminat Davalarının Önündeki Engellerin Tartışıldığı Sempozyuma Ev Sahipliği Yaptı

Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi (RHM), 17 Haziran 2011 tarihinde “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı Sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Rekabet Kanunu’nun ihlali halinde akla ilk gelen ceza, ilgili teşebbüslerin cirolarının %10’una kadar çıkabilen para cezaları olsa da, caydırıcılık amacının bir diğer önemli boyutunu, bu ihlalden zarar görenlerin açacağı tazminat davaları oluşturuyor. Tazminat hakkının en çarpıcı yönü ise şüphesiz, tazminat hukukumuzun başka alanlarında geçerli olmayan, ortaya çıkan zararın 3 katına karşılık gelen tazminatların ödenebilecek olması. Buna karşılık Kanun’un, ihlalin muhatabı olan kişi ve kuruluşlara tanıdığı bu hak, bugüne kadar etkin bir şekilde kullanılmadı. Sempozyumun amacı da bu fiili tablonun önündeki engellerin ve bu engellerin aşılmasına kullanılabilecek araçların tartışılması olarak açıklanmıştı.
Sempozyumda sunulacak olan tebliğlerin bir bölümü, Rekabet Kurumu Rekabet Dergisi ve Bilgi Üniversitesi işbirliği ile yürütülen bir yarışma sonucunda belirlenmişti. ACTECON’dan Hilal Utku, Seda Deniz ve Belit Polat’ın hazırladığı ve yarışmada üçüncü olan “Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları” başlıklı çalışma, Sempozyum’da Hilal Utku tarafından sunuldu.
Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Mustafa Ateş’in açılış konuşmasını yaptığı Sempozyuma, Rekabet Kurumu başta Kurul üyesi Reşit Gürpınar olmak üzere Kurum Uzmanları düzeyinde geniş bir katılım sağladı. Sempozyumun asıl dikkat çeken katılımı ise, Kanun’un tazminata ilişkin hükümlerini uygulanmasında kilit öneme sahip olan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ve 11. Hukuk Dairesi Üyeleri tarafından sağlandı. Sempozyumda ilk sunum, Bilgi Üniversitesi RHM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı tarafından gerçekleştirilirken, Rekabet Kurumu Uzmanları da tazminat davalarının önündeki usul hukuku engelleri ve zararın hesaplanmasına ilişkin metotlara yönelik iki ayrı tebliğ sundu. ACTECON Ortaklarından Şahin Ardıyok ise, Rekabet Kurulu’nun 2006 yılından günümüze kadar yürüttüğü soruşturmalardan sonra almış olduğu kararların tazminat davalarına etkilerinin incelendiği ampirik çalışmasını sundu.
Başta uygulamacı avukatlar olmak üzere katılımcı ve konuşmacıların, konuyla ilgili soru ve sorunlarını gerek Rekabet Kurumu mensupları gerekse Yargıtay temsilcileriyle, “kişisel görüş” boyutunda da olsa tartışma fırsatı bulduğu Sempozyum’da özellikle, kimlerin dava açabileceği ve bu davalarda zamanaşımının etkisi gibi kilit kavramlar üzerinde duruldu. Tazminat davalarının akıbeti konusunda bugünden yarına radikal değişimler beklenmese de, Rekabet Kurumu’nun faaliyetlerine hız verdiği bugünlerde özel hukuk yaptırımlarının da daha popüler bir konu haline geleceği tartışmasız.