Turkcell Dağıtım Ağına 91,9 milyon TL Rekabet Cezası

Rekabet Kurulu, Turkcell’in dağıtım kanalınayönelik uygulamalarının Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla açılan soruşturmada nihai kararını verdi. Buna göre, Turkcell’e 91,9 milyon TL idari para cezası verildi.

Bir önceki yazımızda Turkcell’in, hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili olarak 31.05.2011 tarihinde yapılan sözlü savunma toplantısında savunmalarını dile getirdiğini ifade etmiştik. Kurul’un soruşturmaya ilişkin nihai kararı dün tefhim edildi.

Bilindiği üzere Turkcell hakkında yürütülen soruşturmanın konusu Turkcell’in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamaları ile Kanun’un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanması ve 4. maddesi çerçevesinde dağıtım ağında yeniden satış fiyatını tespit etmesine yönelik iddialardan oluşuyordu.

Kurul, Turkcell’in nihai satış noktaları ile akdettiği taahhütnameler, bu bayilerdeki dekorasyon, tabela ve satışa yönelik tek tip uygulamalar ve alt bayi kanalına alternatif bir organizasyonun eklenmesine engel olunmasına yönelik uygulamalar kısaca alt bayi kanalının münhasırlaştırılması vasıtasıyla hakim durumun kötüye kullanıldığına karar verdi. Buna karşılık, yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddiası ile ilgili olarak Turkcell’in Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediği sonucuna ulaştı.

Turkcell’in hakim durumunu kötüye kullanması sebebiyle ceza takdir edilirken Ceza Yönetmeliği uyarınca Kurul tarafından ihlalin 1 yıldan uzun sürmesi ve tekerrür etmesinin dikkate alınarak cezanın ağırlaştırıldığını görüyoruz. Hatırlayacak olursak, bu soruşturmadan önce -2009 yılının sonunda- Turkcell’in mobil pazarlama hizmetleri pazarındaki uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı tespit edilerek 36 milyon TL ceza verilmişti. Dünkü değerlendirme sonucu ise Kurul Turkcell’in 2010 yılı cirosunun % 1,125’i oranında olmak üzere 91,9 milyon TL ceza verdi.

Karar’da ayrıca nihai satış noktaları ile akdedilen taahhütnamelerin ve bu bayilerdeki dekorasyon, tabela ve satışa yönelik tek tip uygulamaların bireysel muafiyet şartlarını sağlamadıkları belirtildi. Bu nedenle, taahhütnamelerden bu hükümlerin derhal çıkarılmasına ve sözlü ve fiili baskılarla nihai satış noktalarında rakip tabela asılmaması, mağaza dekorasyonunun tek operatörü yansıtması ve bazı rakip operatör ürün ve hizmetlerinin sağlanmaması gibi münhasırlık yaratan uygulamalara son verilmesi ve bu hususun Turkcell’in dağıtım kanalına etkin bir şekilde duyurmasına karar verildi.