Actecon’dan Rekabet’in Özel Hukuk Alanına Etkileri Konulu Tebliğ

Rekabet Kurumu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sempozyum 17 Haziran 2011 tarihinde Bilgi
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. ACTECON danışmanlarından Hilal Utku, Seda Deniz ve Belit Polat’ın “Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları” başlıklı tebliği sunacağı sempozyumda ayrıca şirket ortaklarımızdan Şahin Ardıyok ve Ali Ilıcak “Rekabet Kurulu Kararlarının Ampirik Analizi: Tazminat Davalarına Katkısı” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Sempozyumda sunulacak tebliğ ile rekabet hukuku ihlallerinin özel hukuk mahkemeleri nezdinde konu edilebilmesinin koşulları, davacı sıfatı, zamanaşımı gibi bazı usul soruları ele alınacak.