Şirket-i Hayriye’nin devrine onay verildi

Rekabet Kurulu, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu’na satılmasına onay verdi. 8 Nisan 2011 tarihinde yapılan ihaleyi Tepe-Akfen-Souter-Sera 861 milyon dolarlık teklifle kazanmıştı. Ortak girişim grubunda Tepe, Akfen ve Souter’in yüzde 30’ar, Sera’nın ise yüzde 10 payı bulunuyor. Rekabet Kurulu’nun kısa kararı aşağıda yer almakta.

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşları ve İştiraklerine ait hisselerin tamamının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işleminin;
 
1-     İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşları ve İştiraklerine ait hisselerin tamamının blok satış yöntemiyle Tepe İnşat Sanayi A.Ş.-Akfen Holding A.Ş.-Souter Investments LLP-Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş Ortak Girişim Grubu veya Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna,
2-     Adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesinde sakınca olmadığına,
3-     Devir ile ilgili Alpay ALKAN tarafından yapılan başvuruya ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verildi.