REKABET CEZALARINA AF YOK!

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanun, devlete olan borçların faizlerinin ve gecikme zamlarının silinerek yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Başta vergi borçları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan çok çeşitli türde borçlar Kanun kapsamında yer alıyor. Bununla birlikte Kanun kapsamında yer alan idari para cezaları açısından ise bir belirsizlik söz konusu. Bu nedenle Torba Yasa’dan yararlanmak isteyenler, hak kayıplarına uğramamak adına Kanun’dan yararlanıp yararlanamayacaklarının tespit edilmesi için borçlu oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile vergi dairelerine akın etti.

Tabi ki; bu başvurulardan Rekabet Kurumu da nasibini aldı. Birçok teşebbüs geçmiş yıllarda Rekabet Kurulu’nun kararı ile verilen idari para cezasının Kanun kapsamından yeniden yapılandırmaya ve indirime tabi olup olmayacağını sordu. RK tarafından başvuru yapanlara gönderilen yazılı açıklamada; 6111 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarının Maliye Bakanlığı’nın ilgili Tebliği’nin (c) bendi kapsama giren idari para cezaları başlığı altında açıkça düzenlendiği belirtilerek Rekabet Kurulu’nca 4054 sayılı Kanun uyarınca verilen idari para cezalarını kapsamadığı belirtildi.

Rekabet Kurumu’nun ulaştığı bu sonuç aslında, verilen rekabet cezalarında indirime gidilmek ya da herhangi bir şekilde bu cezalardan taviz verilmek istenmediğini gösteriyor. Zira bizce 6111 sayılı Kanun’undaki belirsizlik sürüyor ve hangi borçların Kanun kapsamında yer almadığı açıkça belirtiliyor. Bunlar arasında da Rekabet Kurumu tarafından verilen cezalar yok. Yasa’nın tartışıldığı 2010 yılı sonunda ise SPK, RK, BDDK gibi pek çok düzenleyici kurum tarafından verilen idari para cezaları da kapsam dahilindeydi. Kanun metninde ise bu kurumlardan verilen idari para cezalarının dahil edilmediğini görüyoruz.

Özetle, Rekabet Kurumu rekabet ihlalleri nedeniyle kesilen cezalara af olmadığının altını çizdi. Bu arada Torba Yasa’dan yararlanmanın son günü bugün olmasına rağmen Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Yasa’dan faydalanma süresinin 1 ay daha uzatılacağı bilgisinin verildiğini belirtelim.