RK: Türk Telekom’un Perakende İnternet Hizmeti Sunması BTK’nın Yetkisindedir (!?)

Rekabet Kurulu, halihazırda TTNET tarafından verilen perakende seviyede internet hizmetinin aynı zamanda Türk Telekom tarafından da sunulması işlemine menfi tespit belgesi verilmesi talebiyle ilgili olarak işlemin Rekabet Kanunu kapsamında olmadığına karar verdi.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde Rekabet Kurulu’nun görüşü alınmış ve Kurul tarafından Türk Telekom’un perakende internet servis sağlayıcılığı hizmetinin ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine Türk Telekom söz konusu şartı yerine getirmek için perakende internet erişim hizmetlerini devretmek üzere TTNET’i ayrı bir tüzel kişilik olarak kurmuştu.

Belirtmek gerekir ki, Türk Telekom Kurul’un yukarıda belirtilen kararından hareketle perakende seviyede internet hizmeti sağlayamıyor. Türk Telekom’un bu nedenle yaptığı menfi tespit talebinin değerlendirildiği kararda Kurul, BTK’nın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın da görüşlerini aldı.

BTK görüşünde genel olarak Türk Telekom’un perakende seviyede internet erişim hizmetleri sunmaya başlaması durumunda internet erişimi pazarında ortaya çıkabilecek çapraz sübvansiyon, fiyat sıkıştırması, ayrımcılık gibi rekabeti bozucu uygulamaların tespitinin çok daha güç hale gelebileceği gibi hususlar üzerinde duruluyor. Ayrıca, BTK’nın daha önce Kurul’un görüşünü dikkate alarak Türk Telekom’un perakende internet hizmeti sağlama yönündeki talebini reddettiği biliniyor.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede regülasyona tabi piyasalarda hakim durumdaki dikey bütünleşik bir teşebbüsün çeşitli rekabet ihlallerinde bulunabileceği, ayrıca Türk Telekom’un BTK tarafından çeşitli öncül düzenlemelere tabi tutulsa da, perakende genişbant internet hizmetleri pazarında dikey bütünleşik olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde bazı olumsuz etkilerinin olabileceği belirtildi.  Sonuç olarak, Karar’da söz konusu işlemin rekabetçi endişeler oluşturduğu açıkça belirtilmesine rağmen Kurul tarafından yapılan değerlendirmede işlemin Rekabet Kanunu kapsamında olmadığına karar verildi.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde, perakende seviyede internet hizmeti sağlayamayacağı yönünde görüş bildiren Kurul’un, bu fikrinde artık tereddüt yaşadığı görülüyor. Ayrıca, Kurul bu konudaki yetkinin BTK’da olduğunu açıkça belirtmemesine rağmen işlemin Rekabet Kanunu’nun kapsamında olmadığını ifade ederek topu BTK’ya atmakta.