Diagnostik Ürünlere Soruşturma

Rekabet Kurulu diagnostik ürünler ve hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 5 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya dahil teşebbüslerin pazar paylarının toplamı neredeyse pazarın tamamına tebakül ediyor.  Oligopolistik bir yapısı olan Diagnostik pazarlarında yürütülen faaliyet, hastalıkların teşhisinde uzman tıp personeline yardımcı olması ve bunların hastalık ile ilgili gerekli bilgi ve olgulara ulaşmasını sağlayan testlerin ve cihazların üretilmesi ve bunlarla ilgili hizmetlerin sunulması olarak özetlenebilir. Bu kapsamda bu testlerin sağlıklı bir biçimde yapılması özellikle hastalıkların teşhisinde ve dolayısıyla da tedavisinde yaşamsal öneme sahip.

Diagnostik esasen çok geniş kapsamlı bir tanımlama. Temel tıp hizmetleri dışında kalan tüm hizmetler diagnostik ürünler ve hizmetler olarak nitelendirilebilmekte ve genel anlamda Tıbbi Cihaz Yönetmliği ile regüle ediliyor. Ancak diagnostik ürünler ve Rekabet Kurulu yan yana geldiğinde ilk akla gelen ürün ve hizmetler tanı testleri veya tanı sistemleri olduğu söylenebilir. Tanı test ve sistemleri “İn vivo” ve “in vitro” olmak üzere iki ana alandan oluşmaktadır. “İn vivo tanı sistemleri”, yaşayan organizmalar üzerinde uygulanmakta iken “in vitro tanı sistemleri”, yaşayan organizmaların dışında, kontrollü bir çevrede uygulanmakta. Bu pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler de çeşitli satış ve pazarlama yöntemler bu ürün ve hizmetleri hastanelerin kullanımına sunuyor.

Diagnostik endüstrisindeki teşebbüslerle Rekabet Kurumu’nun almış olduğu kararlar daha çok birleşme devralmalar konusunda yoğunlaşmış durumda. Açılan soruşturma bu teşebbüslerin rekabet kuralları hakkındaki farkındalık düzeylerinin de sınanması anlamına geliyor.

Reklamlar