Rusya’da Artan Benzin Fiyatlarına Müdahale!


Rusya Federal Tekelle Mücadele Servisi (Federal Antimonopoly Service-FAS) Rusya’daki en büyük 3 petrol şirketi olan Gazprom-Neft, Lukoil ve Rosneft’e Tekelle Mücadele Kanunu’nu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

FAS, 2010 yılı Aralık ayının sonunda, yaptığı piyasa araştırması sonucunda elde ettiği verilere dayanarak petrol şirketlerinden,  giderek artan fiyatların sebebini açıklamalarını isteyerek şirketleri makul olmayan fiyat artışlarının engellenmesi konusunda uyardı. Buna rağmen, fiyatlar artmaya devam etti ve özellikle 2010 Ekim ayından Ocak 2011’e kadar olan dönemde dizel yakıtın fiyatında % 53 oranında, havacılıkta kullanılan gazda ise % 30 oranında artış yaşandığı görüldü.

FAS, dizel yakıt ve uçak gazındaki fiyat artışlarının dış piyasada yaşanan fiyat artışları ve vergisel yükümlülükler gibi haklı gerekçeleri olduğunu belirtti. Ancak, söz konusu bu gerekçelerin şirketlerin yaklaşımlarına bakıldığında, federal toptan pazarda 2010 yılının sonundan 2011 yılını başına kadar devam eden fiyat artışlarının nedenini tamamen açıklamaya yetmediğini ifade etti.

FAS, petrol şirketlerinin yüksek tekelci fiyat belirlemeleri ve dolaşımdaki malları piyasadan çekmeleri gibi davranışların fiyatları yükselttiğini ve dizel tedariki açısından dikey-bütünleşik yapıdaki petrol şirketleri için ayrımcı uygulamalara neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca FAS’ın yetersiz arz miktarı, rekabetçi fiyat vermenin eksikliği, düzensiz satışlar, petrol ürünleri için belirlenen piyasa kotasyonlarının tutturulamaması gibi büyük ölçekli çok taraflı işlemlerden kaynaklanan faaliyetlerden memnun olmadığı biliniyor.

Eklemek gerekir ki, Rusya’da petrol şirketlerine karşı başlatılan bu soruşturma bir ilk değil. FAS’ın 2010 yılında üç petrol şirketinin, petrol ürünleri pazarında birlikte hakim durumunu ele aldığı soruşturma da halen devam etmekte. FAS aynı zamanda bölgesel birimlerine, toptan ve perakende pazarlarda tekelle mücadele için gereken tedbirlerin alınması yönünde bildirimde de bulundu.