Almunia: “Kartellerle mücadelemiz devam edecek!”

ACTECON’dan Hilal Utku, 11 Şubat 2011 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen ve rekabet hukuku uygulamasında güncel konular ve politika önerilerinin tartışıldığı “New Frontiers of Antitrust” konulu konferansa katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan AB Komisyonu’nun rekabet politikalarından sorumlu üyesi Joaquin Almunia, konuşmasının başında havayolu kargo şirketlerine verilen cezaya atıf yaparak, en ciddi rekabet ihlali olarak görülen kartellerle mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Almunia bu kapsamda ayrıca, toplu dava hakkına ilişkin olarak 4 Şubat 2011 tarihinde kamuoyu görüşüne açılan Komisyon çalışmasını da hatırlatarak, rekabet kurallarının ihlal edilmesinden zarar gören kişi ve kurumların, ihlali gerçekleştiren kişilere yönelik toplu dava hakkının, Komisyon’un yaptırım politikalarında bir yumuşama olacağı anlamına gelmeyeceğini de vurgu yaptı. Komisyon’un özellikle kartellere yönelik rekabet politikalarında bir esneme yapılmayacağı hususu bakımından ayrıca, özellikle global kriz sebebiyle bu yönde bir beklenti oluşmaması gerektiğini belirten Almunia, “kriz zaten hayatı zorlaştırırken, bu hayatı bazıları için kolaylaştırmaya gerek yok” şeklinde ifadeleriyle, Komisyon’un katı yaklaşımını yineledi.

Konferans kapsamında ayrıca, rekabet kurallarının ihlalinin özel hukuk alanındaki sonuçları ve özellikle tazminat davasına esas teşkil edecek “zararın hesaplanması” ve tüketici derneklerinin rekabet soruşturmalarında daha aktif rol alması gerektiğine ilişkin başlıkları tartışıldı.