Yeni Şafak Baskını Kılavuzları

Hollanda Rekabet Kurumu (NMa) Şafak Baskınlarına (nam-ı diğer Yerinde İnceleme)  ilişkin yeni bir Kılavuz yayınladı. Hague Bölge Mahkemesi’nin güncel kararlarını da dikkate alarak hazırlanan bu Kılavuz; hem dijital hem de geleneksel mecralarda yürütülecek soruşturmalarda uygulanılacak prosedürleri düzenliyor.

NMa şafak baskını sırasında karşılaşılan gizli belgelerin güvenliği konusunda “mühürlü zarf” uygulamasını da tanıttı. Şafak baskını sırasında şirket yetkilisinin ticari sırlar içeren veya yasal olarak gizli olduğunu düşündüğünü bir belgeyi NMa görevlilerine göstermek istemediği durumlarda, yetkili ilgili belgeyi incelemeden kapalı bir zarfa koyarak bağımsız başka bir görevliye iletecek. Şirketin bunu takip eden 10 iş günü içerisinde dokümana tanınacak imtiyazı yazılı olarak sunması gerekecek.