İngiltere’de Cezalar Yöneticilere Kesilemeyecek

İngiltere Temyiz Mahkemesi, rekabet ihlalleri sonucunda şirketlere verilen cezaların yöneticilere rücu edilerek onlardan tahsil edilmesini engelledi.

Kartelci firmalar Avrupa Komisyonu ve OFT (Office of Fair Trading) tarafından kesilen cezaların tazmini için kendi yöneticilerine artık dava açamayacaklar. Rekabet Otoritelerinin kestiği cezaların yükümlülüğünün yalnızca şirketler üzerinde olduğunu belirleyen bu karar, rekabete uyumun önemini bir kez daha vurgular nitelikte.

OFT,  geçtiğimiz yıllarda Safeway’in süt ürünleri kartelinin bir parçası olup pazardaki oyuncularla fiyatlandırma politikaları hakkındaki hassas bilgileri değiştirdiğine dair bir soruşturma açmıştı. Her ne kadar henüz cezalar kesinleşmediyse de, OFT soruşturma sonucunda Safeway’e kesilecek cezanın 10 ila 16,5 milyon pound arasında gerçekleşeceğinin sinyallerini vermişti.

Bunun üzerine Safeway, yönetici ve çalışanlarının sözleşmelerindeki maddeleri ve görevlerini yerine getirmediklerini iddia ederek cezadan oluşacak kayıpları için kendi yöneticilerine dava açmıştı. Yöneticiler de yükümlülüğün bu kadar kendilerine yıkılmasının doğru olmadığını savunarak karşı dava açmışlardı fakat geçtiğimiz Ocak ayında Yüksek Mahkeme yöneticilerin bu talebini reddetmişti.

Temyiz Mahkemesi bu yeni karar ile Ocak ayındaki kararı bozdu ve Rekabet Otoritelerince verilen cezaların temelde şirketleri ilgilendirdiğine karar verdi.