Akaryakıtta Muafiyet Şartları Belirlendi!

Daha önce konuyla ilgili olarak yayınladığımız yazımızda, Rekabet Kurulu’nun 2009 yılında aldığı ilgili kararlarıyla sabit, bayilik sözleşmelerinin eki olarak uzun süreli intifa veya tapuya şerh edilmiş kira hakkı tanıyan sözleşmelerin, bayi üzerindeki rekabet yasağının süresini fiili olarak uzattığını açıklamıştık.  Danıştay’ın da onayını alan bu karar ile, intifa sözleşmelerinin 5 yılı aşmaları durumunda muafiyetten yararlanamayacağı ve cezai yaptırımın uygulanabileceği ortaya konmuştu.

Bunun üzerine, 18 Eylül 2010’da süresi dolan bayilik sözleşmeleri feshedildi ve bayilere istedikleri dağıtım şirketiyle daha özgürce anlaşabilme imkanı doğdu. Ayrıca yeni yapılacak olan bayilik sözleşmelerinin süresi de karara uygun olarak belirlenmeye başlandı. Ancak 5 yıllık sözleşmelerin sektörün şartları açısından elverişsiz bulunması nedeniyle  dağıtım şirketleri tarafından son dönemde Kurul’a, bu sözleşmelere 10 yıl ve üzeri bireysel muafiyet tanınması talebini içeren başvurular yapıldı.

Kurul bu talepler üzerinde, akaryakıt sektöründe yapacağı bireysel muafiyet incelemelerinde 5 yılı aşan rekabet yasaklarının geçerli olabilmesinin şartlarını belirledi. Buna göre gereken şartlar şunlar:

  • Daha önce üzerinde hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından akaryakıt bayilik faaliyeti yapılmamış arsalar/araziler üzerinde kurulacak yeni akaryakıt istasyonlarına ilişkin olması,
  • Akaryakıt istasyonlarına özgü yatırımların dağıtıcı tarafından üstleniliyor olması,
  • Bayilerin 5. yılın sonunda, dağıtım şirketi tarafından üstlenilen ilişkiye özgü yatırımın varsa kalan süreye tekabül eden bedelini ödeyerek anlaşmaları sona erdirebilmeleri konusunda tarafların anlaşmaları.

Dolayısıyla Kurul yukarıdaki şartların tamamını/tümünü taşımayan sözleşmelere 5 yılın üzerinde muafiyet vermeyi reddetmiş oldu.