Mini Rekabet Almanağı

2010’a bir klişe ile veda etmek gerekirdi elbet. O yüzden biz de 2010 yılının rekabet hukuku alanında gerçekleşen önemli olaylarını derlemek istedik.

Bir Mini Rekabet Almanağı sunmak istedik size. Üstelik bunu hem Türkiye hem de AB için ayrı ayrı yaptık. Tabi ki blogumuzu takip edenler için sıralayacağımız olaylar daha tanıdık olacak, takip etmeyenler için ise 2010’da yaşanan rekabet olaylarını yazdığımız bu haber mini bir rekabet tanıtımı olacak.

İşte bize göre 2010 yılında öne çıkan Rekabet Olayları:

Türkiye’deki Önemli Gelişmeler/Vakalar

* Uzun süredir beklenen Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun çıktı. (Detaylı haber için tıklayın)

* Birleşme ve Devralmalar hakkında yeni Tebliğ yayınlandı. (Detaylı haber için tıklayın) Tebliğ’in açıklanmasına ilişkin Taslak Kılavuz da kamuoyuna sunuldu, ancak henüz yürürlük kazanmadı.

* 2010 yılında tam 10 soruşturma tamamlandı ve 5 yeni soruşturma açıldı. Bu soruşturmalara konu olan sektörlerden bazıları; otomotiv (Detaylı haber için tıklayın), temel gıda maddeleri (Detaylı haber için tıklayın), havayolu taşımacılığı (Detaylı haber için tıklayın)

* Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olan elektrik dağıtım ve üretim santrallerinin özelleştirilmesi işlemlerinin büyük çoğunluğu Kurum’a bildirildi. (Detaylı haber için tıklayın)

* Akaryakıt sektöründe genel bir uygulama haline gelen “intifa sözleşmesi yaparak bayilik süresini uzatma”ya Rekabet kurumu tarafından el atıldı, 5 yıldan uzun süreli intifa sözleşmesi yapılması yasaklandı. (Detaylı haber için tıklayın)

* Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ ve Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ yayınlandı. (Detaylı haber için tıklayın)

Avrupa Birliği’ndeki Önemli Gelişmeler/Vakalar

* Hem Genel Dikey Anlaşmalar hem de Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara tanınan grup muafiyeti tebliğleri yenilendi.

* Yatay İşbirliği Anlaşmalarına ilişkin Kılavuz yayınlandı (Detaylı haber için tıklayın)

* 6 Kartel kararında kartel üyesi şirketlere toplam 2.4 Milyar Euro para cezası verildi.

* Komisyon tarafından kimi kartel dosyalarında uzlaşma prosedürü işletildi, kimi dosyalarda ise “ödeme güçlüğü” yaşayan şirketlerin cezalarını ödeyememe özürleri kabul gördü.

* IBM, Google ve SAP gibi büyük enformasyon şirketleri hakkında yeni şikayetlerde bulunuldu.

* Genel Mahkeme’de AstraZeneca hakkında gerçekleştirilen inceleme kapsamında hakim durumdaki teşebbüslerin “iyi niyetli davranma” sorumluluğu olduğu ortaya kondu.

* Deutsche Telekom’un temyiz ettiği fiyat sıkıştırması iddiası Adalet Divanı tarafından da kabul edildi, böylece Deutsche Telekom’un ihlali kesinleşti. (detaylı haberi görmek için tıklayın)

* AkzoNobel kararı ile Adalet Divanı in-house (şirket içi) avukatların yazışmalarına imtiyaz tanınmayacağına karar verdi. (Detaylı haber için tıklayın)