Malta’nın Başı Devlet Yardımlarıyla Dertte

Avrupa Komisyonu Malta’nın Delimara Santrali’deki kazanların tadilini desteklemek için devlete ait Enemalta şirketine Avrupa Birliği’deki bölgesel payından 25.5 milyon Avro tutarında yardım vermesi üzerine bir soruşturma başlattı. Söz konusu yardım oluşacak maliyetinin % 84.7’sini karşılıyor.

Proje Malta’nın Büyük Ölçekli Yanma Tesisleri (LCP) Tebliği kapsamında oksit ve toz emisyonlarını azaltması ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Tebliği kapsamında mevcut en iyi teknolojileri kullanmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini amaçlıyor. Komisyon’un endişesi ise bu yatırım yardımı ile Malta’nın çevresel yükümlülüklerini sağlamada sübvanse etmesi ve AB’deki diğer elektrik işletmecilerinin  söz konusu yükümlülükleri tek başına yerine getirecek olmaları.

Durum rekabet endişelerini artırdığından, bu türden yatırımlar çevresel yükümlülüklerin daha fazlasını karşılamak veya bu yükümlülüklerin daha erken yerine getirilmesini sağlamak şartlarıyla verilebilir. Söz konusu vakada bu şartlar sağlanmamış gibi görünüyor.