AB ile Daha Uyumlu Bir Birleşme & Devralma Rejimine Doğru

Türkiye’de şirket birleşmelerine ilişkin rekabet kuralları mevzuatının yenilenmesi ve AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları Rekabet Kurumu nezdinde hızlı bir şekilde devam ediyor.

Şirketlerin birleşmesi ya da bir diğerini devralması ile ilgili kuralları düzenleyen Rekabet Kurulu Tebliği’nin yeni yılın ilk günü itibari ile yürürlüğe gireceğini Bültenimizde daha önce duyurmuştuk. Birçok yeni hükmü beraberinde getirmesi sebebiyle Tebliğ’in uygulamasına ışık tutacak nitelikte bir Kılavuz Metnin Taslağı da Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde duyurularak kamuoyunun görüşlerine sunuldu. Tebliğ’in uygulamasına belirlilik ve öngörülebilirlik katmayı amaçlayan taslak kılavuzun Tebliğ’in yürürlüğe gireceği 01.01.2011 tarihine yakın zamanlarda nihai halini alması beklenmekte.

Reklamlar