AB Mahkemesi Mühür Parçalamayı Affetmedi

AB Mahkemesi, AB Komisyonu tarafından E. ON Energie’ye verilen 38 milyon Euro tutarındaki para cezasını onayladı. Komisyon, 30 Ocak 2008 tarihli kararıyla, Komisyon yetkilileri tarafından Alman E. ON Energie şirketinde gerçekleştirilen yerinde incelemeler sırasında uygulanan mührün parçalanmış olduğu iddiasıyla E. ON Energie’ye, cirosunun % 0,14’üne karşılık gelen 38 milyon Euro tutarında para cezası uygulamıştı.

E. ON Energie’nin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin araştırılması için şirket merkezinde gerçekleştirilen denetimlerin aynı gün içinde bitirilememesi üzerine, bazı belgeler ertesi gün incelenmek üzere şirketin bir odasına kilitlenmiş ve Komisyon’un yapışkanlı bant şeklindeki mührü, odanın girişine uygulanmıştı. Komisyon yetkilileri ertesi gün geldiklerinde mührün üzerindeki “VOID” yazısının düzgün şekilde okunamıyor olması sebebiyle mührün parçalandığı sonucuna ulaşmış ve E. ON Energie’ye cirosunu %0,14’ü oranında para cezası uygulanmasına karar vermişti.

E. ON Energie bu cezanın orantısız olduğu ve mührün parçalandığı iddiası bakımından en azından E. ON Energie’nin ihmalinin bulunduğunun kanıtlanması gerektiği gerekçesiyle AB Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Komisyon tarafından gerçekleştirilen yerinde incelemelerdeki bu tür prosedür ihlallerinin engellenmesinin, ancak caydırıcı cezalarla mümkün olacağına işaret ederek, cezanın orantısız olmadığına karar verdi. Mühür parçalama suçunun ispatı bakımından ise, Komisyon’un ilgili şirketin kastı veya ihmali olup olmadığını kanıtlamak zorunda olmadığı, aynı şekilde incelenmek üzere ayrılan belgelerde bir manipülasyon yapılıp yapılmadığını ispatlama yükünün de Komisyon’a ait olmadığı sonucuna ulaşıldı. Bir başka ifadeyle Mahkeme, yerinde incelemeye tabi olan şirketlerin, mührün başına bir şey gelmemesi için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlü olduklarını ifade ederek, E. ON Energie’nin taleplerini reddetti.

Mühür uygulaması ülkemizde Rekabet Kurumu tarafından halihazırda uygulanan bir yöntem değil. Buna karşılık yerinde incelemelerin, Kurum uzmanlarının şirkete girişinin zorlaştırılması, gereksiz şekilde bekletilmeleri veya belgelerin yok edilmeye çalışılması gibi yöntemlerle engellenmesi halinde şirketlerin cirolarının binde beşi oranında idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca yerinde incelemelerin engellendiği veya Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması için tanınan sürenin dolmasından itibaren işleyecek her gün için cironun onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanıyor. Geçmiş dönemde tüm şirketler için belirli bir tutar olarak öngörülen maktu para cezalarının yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle 2008 yılında getirilen değişiklikle, ilgili şirketin cirosuna oranlı olarak uygulanacak para cezası sistemine geçildi.