Beyaz Et Kartelinde Yöneticiye Ceza Çıktı

Rekabet Kurumu beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 27 firma ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda 9 firmaya bir önceki yıla ait cirolarının %0,8’i oranında olmak üzere yaklaşık 27,6 milyon TL para cezası verdi. Bu rakam, toplam ceza bakımından rekabete aykırı anlaşmalar kapsamında 1997’den beri verilmiş en yüksek ceza olarak da kayıtlara geçti. İkinci bir ilk de bir yöneticinin rekabet ihlallerinden dolayı ceza yediği ilk karar olması. Bilindiği gibi Ceza Yönetmeliği‘nde, rekabet ihlaline katılmaları sebebiyle ilgili teşebbüsün yöneticilerine, teşebbüse verilen cezanın % 5’i oranına kadar para cezası verilebileceği düzenlenmişti.

Rekabet Kurumu’nun hâlihazırda sürdürdüğü bir başka soruşturma olan otomotiv soruşturması kapsamında, üyelerin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) kapsamında yapmış oldukları bilgi değişimine ilişkin olarak almış olduğu kararda, otomotiv üreticileri ve ithalatçılarının ODD bünyesinde yaptıkları mevcut ve tahmini pazar paylarına ilişkin bilgilerin değiştirilmesinin rekabeti kısıtlama veya bozma niteliği taşımadığını bildirmiştir. Bu kapsamda hassas bir konu olan rakip teşebbüsler arasındaki bilgi değişimine ilişkin olarak uygulamanın beklenildiği üzere, rule of reason analizi kapsamında yapıldığı teyit edilmiştir. Bu bağlamda rakip teşebbüslerin bilgi değiştirmeleri rekabeti kısıtlamadığı veya bunu kısıtlamayı kolaylaştırmadığı sürece hukuka uygun sayılacaktır. Burada, her meselenin kendine özgü şartlarının da incelenmesi gerektiği unutulmamalıdır.