Kargo Taşımacılığı Kartelinde 11 Teşebbüse Ceza, 1’ine ise Pişmanlık Affı

Avrupa Komisyonu, hava yoluyla kargo taşımacılığı faaliyeti gösteren 11 teşebbüse kartel oluşturdukları gerekçesiyle toplam € 799.445.000 ceza verdi. Havayolu şirketlerinin arasında Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas yer alırken, Lufthansa’ya ise pişmanlık uygulamasından faydalanması nedeniyle ceza verilmedi.

AB Komisyonu tarafından alınan kararla, taşımacılık şirketlerinin 6 yılı aşkın süredir sürşarj uygulamalarını koordineli olarak yürüttükleri tespit edildi ve hava yoluyla kargo taşımacılığı faaliyeti gösteren 11 teşebbüse toplam € 799.445.000 ceza verildi. Lufthansa ve iştiraki Swiss ise, mevcut kartel hakkında bilgi veren ilk teşebbüs olmaları nedeniyle Komisyon’un pişmanlık uygulamasından faydalanarak ceza almadı. 

Üyeleri tarafından 1999’dan 2006’ya kadar fiyatlar konusunda koordineli davranışlar şeklinde devam ettiği belirtilen kartelin, Avrupa çapındaki uçuşlar hakkında havayolu şirketleri arasındaki çok taraflı görüşmelere dayandığı söylendi. Söz konusu görüşmeler de, dünya çapında havayolu navlunu taşıyıcılarının tüm sevkiyatlar için kilo başına sabit sürşarj uygulamasını sağlamak amacıyla yapılıyor, bu şekilde sürşarj seviyelerinin düşüşü ya da yükselişinin istinasız olarak uygulanmasının temin edilmesi amaçlanıyordu.  Hava yolları da komisyon ödemeyi reddederek bu sürşarjların müşterilere verilen indirimler aracılığıyla rekabete konu olmamasını garantilemiş oluyordu.

Komisyon ceza oranlarını belirlerken şirketlerin içinde bulundukları piyasadaki satış gelirlerini, ihlalin ciddi nitelikteki yapısını ve kartelin Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) geniş kapsamı ile süresini dikkate aldı. Böylece kartelden etkilenen AEA ile üçüncü taraf ülkeleri arasındaki güzergahların AEA’nın dışında olması göz önünde bulundurularak, tüm taşıyıcı firmaların cezalarında satış gelirleri üzerinden % 50 indirim yapıldı.

SAS için olan ceza ise, daha önce hava taşımacılığı piyasasındaki kartele dahil olması nedeniyle % 50 arttırıldı. Tüm taşıyıcı firmalar da, piyasadaki fiyat işbirliğini cesaretlendirebilecek nitelikteki genel düzenleyici yapı sayesinde % 15 indirim aldı. Ayrıca ihlale sınırlı şekilde katıldıklarından dört taşıyıcı firma için  de % 10 indirime gidildi. Bununla birlikte, iki firma için belirlenen cezalar söz konusu firmaların 2009 yılı cirolarının % 10’unu aşması nedeniyle yasal sınıra çekildi.

Lufthansa (ve iştiraki Swiss) söz konusu karteli Komisyon’a ilk bildiren teşebbüs olduğu ve önemli bilgiler sağladığı nedeniyle Komisyon’un Pişmanlık Başvurusu Programı kapsamında ceza almadı. Bu programla Komisyon ile işbirliği yapan taşıyıcı firmalara verilen indirim miktarı ise şu şekilde: Martinair (% 50), Japan Airlines (% 25), Air France-KLM (% 20), Cathay Pacific (% 20), LAN Chile (% 20), Qantas (% 20), Air Canada (% 15), Cargolux (% 15), SAS (% 15) and British Airways (% 10). Beş taşıyıcı firma ise verilen cezayı ödeme kabiliyetleri olmadığı gerekçesiyle indirim talep etti. Ancak, indirim başvurusunda bulunan firmaların hiçbirinin indirim için gereken şartları taşımadığı belirlendi.

Burada ana şirketin kartel sorumluluğu hakkında dikkati çeken birkaç karara da değinmekte fayda var. Kısa süre önce Genel Mahkeme tarafından alınan bir kararda, salt mali faydaya sahip olan ana teşebbüsün, yavru şirketin hareketlerinden sorumlu olmayacağına karar verilmişti. Diğer bir kararda ise Mahkeme, iki ya da daha fazla teşebbüs tarafından oluşturulan bir ortak girişim mevcutken, bu teşebbüslerin doğası gereği kontrolleri altında bulunan teşebbüse kesin olarak etki edeceğini belirlemişti. Ancak tabi ki böyle bir sorumluluğun doğması için de belirleyici etki konusundaki koşulların da oluşması gerekiyor, bu durumda rekabete aykırı davranışlarından dolayı ortak kontrole sahip olan teşebbüs ya da kişiler sorumlu tutulabiliyor.