Kablo Altyapısına Yönelik Devlet Desteği Meşru Görüldü

Avrupa Komisyonu, Çek Cumhuriyeti ile Polonya sınırı arasında bulunan Snezka dağındaki kablo altyapısının yeniden yapılandırılması için verilecek olan 250 milyon Çek Kronu tutarındaki (10 milyon Avro) finansal desteğin Avrupa Birliği kuralları kapsamında devlet yardımı oluşturmadığına karar verdi. Komisyon ayrıca söz konusu yardımın rekabeti bozmadığını, planlanan yardımın hukuk güvenliği için Komisyona bildirildiğini belirtti.

Destek Pec Pod Snezka ilçesi ile Snezka Dağı’nın zirvesi arasındaki bağlantıyı sağlayan kablo işletmecisinin sahibi ve ana işletmecisi olarak ilçe belediyesine verilecek. Snezka Dağı Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırı arasında yerleşik olup kapasite sınırlanması, spor ve turizm faaliyetlerinin yasaklanması gibi çok sıkı düzenlemelere tabi olan Krokonose Milli Parkı’nın koruma altındaki bölgesinde bulunmakta.

Milli parkların tabi olduğu kısıtlamalar nedeniyle, zirveye ulaşımı sağlayan inşa edilebilecek ya da işletilebilecek bir kablo altyapısı ya da benzer alternatif yollar ekonomik, yasal ya da çevresel nedenler dolayısıyla mümkün gözükmemekte.  Dolayısıyla, kablo altyapısı hizmeti Üye Devletler arasındaki rekabetin ve ticaretin konusu olmadığından Çek Cumhuriyeti tarafından sağlanan fon AB devlet yardımı kontrolünden muaf tutuldu.

Devlet desteklerinin, temelde devletin ekonomiye müdahalesinde, en etkili müdahale araçlarından birisi olduğu kabul edildiğini ve bu yöndeki bir düzenlemenin özellikle rekabet açısından ne kadar önemli olduğunu daha önceki yazımızda belirtmiştik. Bu kapsamda çok yakın bir tarihte devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenmesi ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere ilke ve esasların belirlenerek desteklerin izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak amacıyla “Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun” (Kanun) yayınlandı. Rekabet Hukuku uygulaması açısından büyük ölçüde Avrupa Birliği uygulamalarını takip eden Rekabet Kurulu’nun devlet yardımları konusunda da birlik kuralları paralelinde karar vereceği açıktır. Bu nedenle söz konusu kararın Türk Rekabet Hukuku uygulaması açısından da önemli bir karar olma özelliğini taşıdığını belirtelim.