Gayrimenkul Sözleşmeleri de Rekabet Hukuku Kapsamına Giriyor

İngiltere’de Nisan 2011 itibariyle kiralama, arazi temliki gibi eşya hukuku kapsamında yer alan sözleşmelerde de rekabet kurallarına uygunluk aranacak.

Esasında gayrimenkullere ilişkin sözleşmelerin çoğunun rekabeti sınırlayıcı etkiye sahip olmadığı yönündeki hatalı algı nedeniyle bu sözleşmeler rekabet kurallarından muaf tutulmaktaydı. Ancak son dönemde oluşan uygulamalar bu algının zedelenmesine yol açtı ve İngiliz Hükümeti bu muafiyetin kaldırılmasına karar verdi.

Türkiye’de de akaryakıt sektöründe verilen intifa hakları hakkında buna yakın bir uygulama yaşanmıştı. Yakın zamanda alınan Rekabet Kurulu kararları sonucunda, akaryakıt sektöründe yaygın bir uygulama haline gelen uzun süreli intifa hakları sözleşmeleri bir geçiş dönemi tanınarak daha kısa dönemlere indirildi. Gerçekten de fiili münhasırlık yaratmak amacıyla 5 yıllık bayilik sözleşmelerinin yanı sıra 10-20 yıl gibi uzun sürelerin tanındığı intifa hakları sözleşmeleri ile akaryakıt sağlayıcıları bayileri bu uzun süreler boyunca kendilerine bağlayabiliyorlardı. Rekabet Kurulu’nun aldığı kararlar sonucunda bu sistem 18 Eylül 2010 tarihinde değişti. Blogumuzda Belit Polat’ın detaylarını yazdığı bu konuyu buradan okuyabilirsiniz.

İngiltere’de ise yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler sonucu geliştiricilerin çalıştıkları alanlar için münhasırlık hükmü koymaları, ayrıca sektörün özelliği sebebiyle rakipler arasında belirli arazilerin değer kazandığı maden kazıları, atık projeleri ve telekomünikasyon istasyonları açısından da benzer münhasırlıklar talep edilmesi İngiliz Hükümeti’ni bu kararı almaya iten başlıca nedenlerden. Ancak bu sözleşmeler yine tüketici yararı getirmesi ve ciddi bir olumsuz etki yaratmaması halinde muafiyetten yararlanabilecek.