AB’de In-House Avukatlara Artık İmtiyaz Uygulanmayacak

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın (ATAD) uzun süredir beklenen Akzo Nobel kararı 14 Eylül’de çıktı. Kararın getirdiği en büyük değişiklik, in-house (kurum içi) avukatların bağlı bulundukları şirket çalışanları ile aralarındaki ilişkilere artık rekabet hukuku kapsamında imtiyaz tanınmayacak olması.

AB Komisyonu, Akzo Nobel’in  İngiltere’deki  ofisinde yaptığı incelemeler sonucunda şirketin üst düzey yöneticisi ile in-house avukatının arasında geçen e-postalara ve yazışmalara ulaşmış ve bunun üzerine bir inceleme başlatmıştı. Komisyon, avukatın herhangi bir meslek birliğine bağlı olmasının veya birtakım profesyonel etik yükümlülüklerinin bulunmasının, onu serbest çalışan bir avukat kadar bağımsız kılacağına ikna olmadı. In-house avukatların bağlantılarının ister istemez çalıştığı şirket tarafından yönlendirileceği düşünüldüğünde, bağımsız profesyonel yükümlülüklerinin ve etik değerlerinin geri planda kalacağı kanaatine varıldı.

Söz konusu kararda; In-house avukatlara imtiyaz tanınmaması halinde, şirketlerin kendilerini savunma hakkının zedeleneceği ve in-house avukatlar tarafından sağlanan tavsiyelerin faydalı ve eskisi kadar değerli olmayacağı yönündeki savunma da kabul edilmedi.

AB üyesi ülkelerin mevzuatlarında, in-house avukatlara imtiyaz tanınmasına ilişkin  herhangi bir düzenlemenin bulunmaması ve düzenlemelerin in-house avukatlar ile kurulan bağlantıları hukuki profesyonel  imtiyazın dışında tutuyor olmaları da ATAD’ın bu karara varmasındaki diğer önemli etkenler. Avrupa İlk Derece Mahkemesinin verdiği kararda ve Savcı’nın (Advocate General) görüşlerinin paralelinde verilmiş olan ATAD kararında, avukatlık mesleğine ilişkin hukuki dokunulmazlığın ve gizliliğin yalnızca serbest çalışan avukatların müvekkilleri ile olan ilişkileriyle sınırlı kalacağı vurgulanmış oldu.