Rekabet Kurulu Gözünü Temel Gıda Maddeleri Pazarlarına Dikti!

Geçen ay yine burada yazdığımız et ve et ürünleri pazarında faaliyet gösteren 4 firmaya açılan soruşturmanın ardından Rekabet Kurumu bu kez de başka bir temel gıda ürünü olan süt üreticilerinin bir araya geldiği Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği hakkında bir soruşturma başlattı.

Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin “tüm süt üretici birliklerinin önceden belirlenmiş bir bilgisayar programını kullanmalarına karar verdiği” yönündeki iddia üzerine başlatılan soruşturmanın bir geçmişi var. 2007 yılında Rekabet Kurulu önüne süt üretici birliklerine belirli bir yazılım programını kullanmaları yönünde karar alınması ile ilgili bir iddia gelmişti. İddiayı inceledikten sonra soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar veren Rekabet Kurulu bugün hemen hemen aynı iddia üzerine bir soruşturma başlattı.

2007 tarihli karara göre, Tarım Bakanlığı’nın yetkisi dahilinde olup Merkez Birliği tarafından kurulması üstlenilen ulusal süt kayıt sistemi kapsamında; üretilen sütün laktoz oranı, sütün bölgelere göre dağılımı gibi istatistikî bilgilerin derlenmesi ve üreticilerin denetiminin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması gibi gerekli bilgilerin toplanması için belirli bir yazılım programı kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için Merkez Birliği bir yazılım şirketinin hazırlamış olduğu programın süt birliklerince kullanılmasının uygun görüldüğü, programın ivedilikle birlikler tarafından temin edilip sisteme dâhil olunması gerektiği yönündeki kararını süt birliklerine bildirmiştir. Bu karar Rekabet Kurulu’nun önüne gelmiş, ancak Rekabet Kurulu’nun incelemeleri sonucunda pazardaki rekabetin azalmadığı sonucuna varılmış ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararı alınmıştır.

Fakat anlaşılan o ki, Merkez Birliği bugünkü soruşturmaya konu olan yeni kararında belirli bir yazılım kullanılması için zorunluluk getirerek veya başka bir yolla rekabetin kısıtlanmasına yol açacağı hakkında şüphe yaratmış. Rekabet Kurulu’nun son dönemde rekabetin korunması için önceki yıllara göre daha etkin rol oynadığı düşünüldüğünde, Merkez Birliği’nin kararı bu kez daha ciddi sonuçlara yol açabilir gibi görünüyor.