OFT ve İngiltere Rekabet Komisyonu’nun Ortak Birleşme Kılavuzu Yayınlandı

İngiliz Rekabet Otoritesi OFT (Office of Fair Trading) ve Komisyon birlikte Birleşmelerin Değerlendirilmesine ilişkin Kılavuzu (Kılavuz) yayınladı.

Taslak Kılavuz 2009 yılında kamuoyunun görüşlerine ve 2010 yılı nisan/mayıs aylarında ise ilgililerin son değerlendirmelerine açılarak revize edilmişti. Yeni Kılavuz’un hazırlanması safhasında hukuk firmaları, ekonomistler ve diğer rekabet uzmanlarının görüşlerinin alınmasının yanında Rekabet Komisyonu ve OFT, Amerika ve Avrupa Birliği rekabet otoriteler ile de görüş alış verişinde bulunmuştu. Bütün bunların akabinde, OFT ve Komisyon tarafından ortaklaşa yeni Kılavuz 16 Eylül’de yayınlandı. Yeni Kılavuz’un yoğunlaşmaların rekabetçi etkilerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin açık ifadeler içermesi şirketlere ve danışmanlarına yardımcı olacak şekilde hazırlandığının bir göstergesi.

Yeni Kılavuz geçmiş dönemde OFT ve Komisyon tarafından ayrı ayrı çıkarılan çeşitli yayınlarda yer alan eski kılavuzları değiştirerek ve içeriğini genişleterek bunların yerini aldı. Nihayetinde Yeni Kılavuz’un içeriğine bakıldığında, OFT ve Komisyon’un önlerine gelen yoğunlaşma dosyasında ilgili yoğunlaşmanın nasıl tanımlandığı, rekabetin önemli ölçüde azalmasından (SLC) ne anlaşılması gerektiği ve yoğunlaşmaların değerlendirilmesinde hangi kriter ve yöntemlerin uygulandığı gibi sorulara cevap verdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Yeni Kılavuz’un aynı zamanda kamuoyunun ilgisini çekmiş davaları da ele aldığı görülüyor.

Yeni Kılavuz ile getirilen önemli değişiklikler ise şöyle:

  • “Zarar Teorilerinin” açıklanması ve söz konusu teorileri rekabetin önemli ölçüde azalıp azalmadığının ölçülmesinde (SLC değerlendirilmesi) kullanma yükümlülüğü
  • Rekabet üzerindeki etki değerlendirmesi yaklaşımının daha çok vurgulanması ve detaylı pazar tanımlarından vazgeçilmesi
  • Karşı olgular, giriş engelleri ve yatay olmayan etkinlik bölümlerinin detaylandırılması

Yeni Kılavuz’un daha modern, esnek bir yaklaşıma sahip ve Kılavuz’da yer alan kuralların daha açık ve tutarlı olduğunu bu itibarla tüketiciler ve piyasa için olumlu sonuçlar doğururken işletmeler üzerindeki yükü de hafiflettiğini söyleyebiliriz.