Kriz Döneminde Otomotiv Soruşturmaları

Rekabet Kurumu kriz döneminde ortaya çıkan karteller karşısındaki politikasının yaptırımcı olacağının ilk sinyallerini Peugeot Türkiye’nin 56 adet bayisine, Citroen’in (Baylas Otomotiv) 41 bayisine ve son olarak da 19 otomotiv sağlayıcısına açtığı soruşturmalar ile veriyor.

Ekonomik krizler, rekabet politikalarının etkinliğine bağlı olarak, faaliyetlerini sürdürme mücadelesi içinde olan şirketler arasında kartel oluşumunu tetikleyici niteliktedir. Zira sermayeye ulaşımın zorlaştığı bu dönemlerde satışları durma noktasına gelen şirketlerin rakipleri ile anlaşarak krizin getirdiği tehlikeleri bertaraf etme/azaltma isteği şirketlerin yöneticileri tarafından ticari açıdan makul görülebilir. Fakat rekabet otoriteleri tarafından özellikle kartele ilişkin rekabet kurallarının daha yumuşak uygulanması tüketicilerin ekonomik kriz yanında bir de kartellerden zarar görmesine yol açacaktır.

Rekabet Kurumu kriz döneminde ortaya çıkan karteller karşısındaki politikasının yaptırımcı olacağının ilk sinyallerini ekonomik krizin en sert geçtiği 2009 yılının başında Peugeot Türkiye’nin 56 bayisine ve Citroen’in (Baylas Otomotiv) 41 bayisine soruşturma açarak göstermişti.

Rekabet Kurulu, Peugeot Türkiye Bayilerine ilişkin kararını Ağustos ayı sonunda açıkladı ve 56 Peugeot bayisinden 44’ü araçların yeniden satış fiyatını birlikte belirleme gerekçesi ile toplam 7 milyon TL civarında para cezası ile cezalandırıldı. Baylas Otomotiv bayilerine açılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı ise 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Bu soruşturmaya ilişkin kararın da Eylül ayı içinde açıklanması beklenmekte.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu geleceğe dönük fiyat stratejilerinin paylaşımı iddiası ile Türkiye pazarlarında faaliyet gösteren 19 otomotiv sağlayıcısına da soruşturma açmış durumdadır. Soruşturmaya ilişkin iddiaların yer alacağı raporun bu ay içinde soruşturmaya konu şirketlere gönderileceği tahmin edilmekte.