Sürücü Kursları’na Sektör Araştırması

Birçok ülke tarafından uygulanan ve rekabet politikası aracı olarak görülen sektör raporları Türkiye tarafından da uygulanmaya başladı. Rekabet Kurumu 4. Daire Başkanlığı tarafından motorlu taşıt sürücü adaylarına yönelik özel öğretim hizmetleri pazarında yaygın bir şekilde ortaya çıkan rekabet ihlallerinin önlenmesine yönelik olarak “Sektör Araştırması Raporu” hazırlandı.

Raporda öncelikle ilgili mevzuat ve kuruluşlar incelenerek, Türkiye ve dünyadaki sürücü eğitimi sistemlerinin karşılaştırması yapıldı ve sektörde arz fazlasının ve sağlıksız piyasa koşullarının etkili olduğu belirtildi. Rekabet Kurumu ayrıca, motorlu taşıt sürücü kursları sektörüne yönelik olarak yapılacak düzenlemelerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Rekabet Kurumu’nun da görüşü alınmasının önemini kaydetti.

Raporda diğer yandan, sektördeki rekabetin tesisi açısından direksiyon eğitimi veren araçlara ders saati tespit cihazı takılarak eğitimin takibinin yapılması ve bu şekilde fiyatların haksız olarak düşmesinin engellenmesi gerektiği belirtildi. Özellikle denetim ve yaptırımların caydırıcılığı üzerinde duran Rekabet Kurumu, bu şekilde pazardaki yapısal sorunların önceden tespitini ve çözüm yollarını ortaya koydu. Söz konusu raporu takiben Rekabet Kurulu Nisan, 2010’da Sivas Özel Sürücü Kursları Derneği ile sürücü kursu firmalarının aralarında anlaşma yaparak kurs fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamlayarak teşebbüslere toplam 40 bin TL.’ye yakın para cezası verdi.

Kurul daha önce genellikle Rekabet Kanunu’nun 9/3 maddesine dayanarak rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi gereken davranışları kapsayan bir karar almadan önce ilgili teşebbüslere ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini bildiriyordu. Böylelikle AB’de de görülen ve piyasada rekabeti olumsuz etkileyen faktörlerin teşhis ve tespitine yönelik sektör araştırmaları kartını Türkiye de kullanmaya başladı. Rekabet Kurumu’nun ayrıca Akaryakıt Sektör Araştırmasına yönelik Raporu ile Tüm Kartları Kabul Kuralına İlişkin Sektör Araştırması Raporu bulunuyor.