Rekabet Kurumu 2009 yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Rekabet Kurumu geçtiğimiz günlerde 2009 yılına ait 11. Faaliyet Raporunu yayınladı. Rapor 2009 yılı kararları dikkate alınarak hazırlanan istatistikî bilgileri içermesinin yanı sıra Rekabet Kurumu’nun 2010 yılı için belirlediği öncelikleri ve rekabet politikasına dair bazı bilgileri de içeriyor. Rekabet Kurumu 2010 yılında rekabet politikasında gözeteceği öncelikleri şu şekilde sıralamış:

–         Rekabet mevzuatını AB’ye uyumu sağlayacak şekilde modernize etmek, bu çerçevede yasada ve ikincil mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak

–         İş dünyasının, akademik çevrelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapmak,

–         Başta AB olmak üzere uluslararası uygulama standartlarını da göz önünde bulundurarak görece önemsiz rekabet ihlallerinden ziyade mümkün olduğunca ağır rekabet ihlallerine eğilerek bunlarla etkin ve etkili bir şekilde mücadele etmek,

–         Rekabet savunuculuğu alanında özellikle Düzenleyici Etki Analizi (DEA)’nin sağladığı kurumsal çerçeveyi kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında rekabet bilincini ve ayrıca toplumun tüm kesimlerinde rekabet kültürünü artırmaya yönelik uygun tedbirleri geliştirmek

Rapor’da yer verilen 2009 yılına ait kararlar dikkate alınarak hazırlanan ve önceki yıllara, endüstrilere ve ihlal ettiği rekabet kuralına göre sınıflandırılan bilgileri kapsayan istatistikler ise oldukça detaylı ve bilgilendirici nitelikte. Rapor’un sunduğu istatistiklerden bazıları sizlere fikir vermek adına derlendi:

–         Rekabet İhlallerine İlişkin 2009 Yılına Ait Kararların Endüstrilere Göre Dağılımı (ilk 5): Gıda ürünleri ve içecekler, 33; ulaştırma, 19; petrol ürünleri, 16; telekomünikasyon, 16; kara, hava, deniz ve demiryolları,12 (toplamda 178). Kurum’un Rapor’da Yer Verdiği Önemli Rekabet İhlali Örnekleri: Çıplak ADSL kararı, Yassı Demir Çelik kararı, Beyaz Et Karteli kararı ve Turkcell Mobil Pazarlama kararı.

–         Birleşme/Devralmalara İlişkin 2009 Yılına Ait Kararların Endüstrilere Göre Dağılımı (ilk 5): Gıda ürünleri ve içecekler, 27; kimyasal ürünler ve ilaç, 11; enerji, 10; kara, hava, deniz ve demiryolları, 10; makine ve savunma sanayi, 9 (toplamda 146). Kurum’un Rapor’da Yer Verdiği Önemli Birleşme/Devralma Kararları: Mudurnu kararı, Opet ve THY Ortak Girişim kararı, Oyak-Lafarge kararı, TGS-Ortak Girişim kararı, Gwalior-Lanxess kararı, Burgaz Rakı kararı

–        Rakamların sunduğu diğer bir ilginç bilgi ise önceki yıllar ile karşılaştırmalı olarak kıyaslanan açılan ve sonuçlanan dosyalara ilişkin. Verilen tabloya göre, 2009 yılında 395 rekabet ihlali dosyası açılmışken, bunların sadece 178’i, birleşme ve devralma cephesinde açılan 169 dosyanın ise 146’sı Rekabet Kurulu tarafından sonuçlandırılmış. Önceki yıllarla (2005-2009) kıyaslandığında, 2009 yılında birleşme devralma dosyalarının mali kriz nedeniyle sayısının ciddi bir şekilde düştüğü ve buna mukabil rekabet ihlallerine ilişkin açılan dosyaların sayısının önceki yıllardan çok daha fazla olduğu belirtilmiş.

–         2009 yılında verilen cezalara gelince; Rekabet Kurumu ihlalde bulunan teşebbüslere toplamda 91.120.700 TL idari para cezası vermiştir. Bu toplam tutarın 51.400.423 TL’sı rekabete aykırı anlaşmalara taraf olan teşebbüslere, 36.720.276 TL’sı ise hakim durumunu kötüye kullanan teşebbüslere kesilmiş. Birleşme ve devralma dosyalarında ise 2.011.008 TL idari para cezası işlemin Rekabet Kurulu izni olmadan gerçekleştirilmesi veya verilen süre içinde bildirilmemesi üzerine verilmiş. Ek olarak, 2008 yılında yöneticilere hiç ceza verilmemişken 2009 yılında yönetici şahıslara verilen ceza 35.227 TL’yi bulmuş.

–         2009 yılında verilen cezalar ile önceki yıllarda verilen cezalar karşılaştırıldığında ise önemli ölçüde bir artışın olduğu gözlemleniyor, zira önceki 4 yılda verilen cezaların ortalaması 20.000.000 TL civarındayken 2009 yılında verilen ceza 91.120.700 TL’ya kadar yükselmiş. Esasında cezalardaki bu ciddi artış Rekabet Kurulu’nun rekabet ihlalleriyle mücadelesinin sertleştiğine dair önemli bir işaret.