Avrupa Hava Sahasında Şirketler Birleşmeye Çalışıyor: Bir kabul bir red…

AB Komisyonu ve AB İlk Derece Mahkemesi, havayolu birleşmelerine ilişkin iki karar yayınladı. AB Mahkemesi 6 Temmuz 2010 tarihli kararıyla, AB Komisyonu’nun İrlanda’da faaliyet gösteren Air Lingus’un yine İrlandalı Ryanair tarafından devralınmasına izin vermeyen kararını onadı. AB Komisyonu 2007 tarihinde almış olduğu kararla, Air Lingus’un Ryanair tarafından devralınması sonrasında, bu şirketin çıkış ve varış noktası Dublin olan uçuşlar bakımından tüm Avrupa uçuşlarında %80 civarında paya ulaşacağı ve rekabetin önemli ölçüde kısıtlanacağı gerekçesiyle işleme izin vermemişti.  Komisyon bu kararla ilk defa aynı ülkede ve aynı “ana” havaalanından faaliyet gösteren ve noktadan noktaya “düşük maliyetli” uçuşlar gerçekleştiren iki havayolunun birleşmesine ilişkin bir değerlendirme yapmış ve varış veya çıkış noktası Dublin olan yolcuların bu işlemden olumsuz yönde etkileneceği gerekçesiyle işleme muhalefet etmişti. Komisyon kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Mahkeme, Komisyon’un detaylı analiz yaptığını ifade ederek, işlemin İrlanda merkezli 35 hatta rekabeti kısıtlayacak olması sebebiyle Komisyon’un kararını onadı.

AB hava sahasını ilgilendiren bir başka işlem olan British Airways-Iberia (İspanya) birleşme işlemine ise AB Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde izin verildi. Komisyon’un işlemin özellikle Londra-Madrid ve Londra-Barselona hattındaki rekabet üzerindeki etkilerini incelediği analiz ertesinde, British Airways ve Iberia’nın işlem sonrasında da diğer havayolu şirketlerinin etkili rekabeti ile karşı karşıya olacakları ve tüketicilerin de bu hatlarda yeterli alternatife sahip oldukları sonucuna ulaşıldı.